IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N05

NAZWA PROJEKTU:
Piknik historyczny z okazji 85. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Pamięci kielczan - obrońców Westerplatte i boju o miasto przy Kadzielni w 1939 r.

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Miejsce wydarzenia to historyczny punkt obrony Kielc z 1939 roku przy Kadzielni, w okolicach którego rozgrywały się dramatyczne wydarzenia w dniu 5 września. Dziś jest to Skwer Edmunda Niziurskiego przy rezerwacie Kadzielnia.

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Celem projektu jest realizacja pikniku historyczno-edukacyjnego na Skwerze Edmunda Niziurskiego, przy tablicy pamiątkowej, poświęconej obrońcom Kielc z 1939 r. w 85. rocznicę napaści Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę. Dzień wydarzenia to sobota 7 września 2024 r. W czasie wydarzenia zorganizowane by były pokazy historycznego sprzętu w tym pojazdów, które brały udział w boju o Kielce z 5 września 1939 r. Ponadto w czasie wydarzenia zaprezentowane byłyby sylwetki obrońców Westerplatte - żołnierzy 4 P.P. Leg. z Kielc oraz szczegóły walk. Bezsprzecznie wydarzenie budować będzie lokalną tożsamość i szacunek dla dawnych mieszkańców, którzy w obliczu napaści i zbrodni dokonywanych przez żołnierzy niemieckich umieli się samodzielnie zorganizować i wykazali się daleko rozwiniętą obywatelskością. Oficjalnym elementem wydarzenia byłaby uroczystość przy tablicy Obrońców Kielc 1939 r. - złożenie kwiatów i zniczy. Tablica znajduje się na skwerze Edmunda Niziurskiego. Obrona Miasta Kielce przy Kadzielni z dnia 5 września 2939 r, jak również fakt, że ponad 1/3 załogi Westerplatte stanowili Kielczanie to wciąż wydarzenia mało znane wśród mieszkańców naszego miasta. O ile obrońcy Polskiej Składnicy Tranzytowej na stałe wpisali się w panteon bohaterów Polski, o tyle czyn społeczny mieszkańców Kielc, harcerzy oraz żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej z rejonów przygranicznych, wycofujących się przez nasze miasto, a tu poległych w jego obronie jest bardzo mało znanym faktem. Odwiedzając nekropolie w mieście niewiele osób zdaje sobie sprawę że trzycyfrowa grupa bohaterów walk z 5 września 1939 r. oraz niewinnych cywilów spoczywa do dziś pośród naszych bliskich. Kadzielnia to nie tylko jeden z najpiękniejszych rezerwatów przyrody w Polsce, to także miejsce pamięci. Na przedpolach ówczesnego kamieniołomu 5 września 1939 r. stoczony został całodniowy bój o miasto - które było nieformalną stolicą Centralnego Okręgu Przemysłowego. Żołnierze różnych jednostek, pozbierani przez płk. Wacława Wilniewczyca - legendarnego dowódcę elitarnego 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca, wykorzystując słynne karabiny przeciwpancerne UR wzór 1935 (produkcji polskiej) zatrzymali pewne szybkiego zajęcia miasta czołgi niemieckie. W międzyczasie z sukcesem Polacy ewakuowali zapasy broni i amunicji z zakładów zbrojeniowych w Kielcach. Dowodem na walor edukacyjny i promocyjny dla Kielc jest pamięć włodarzy województw i miast garnizonowych ze Śląska, Małopolski, ziemi Łódzkiej, którzy w 2021 roku objęli patronatem uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej obrońcom Kielc pochodzącym z ww. regionów.

OPIS DZIAŁAŃ:

Data wydarzenia 7 września 2024 r. (sobota) - miejsce Skwer Edmunda Niziurskiego Wydarzenie poprzedzone informacjami w mediach. Uroczystość złożenia symbolicznych kwiatów i zniczy przy tablicy Obrońców Kielc przy Skwerze Edmunda Niziurskiego Wykorzystanie lokalnej grupy rekonstrukcji historycznej specjalizującej się w upamiętnianiu obrońców Kielc i Westerplatte do współpracy przy realizacji zadania, w tym wynajęcie pojazdów historycznych - wozów pancernych i czołgów z okresu września 1939 roku. Zaangażowanie instytucji pamięci takich jak archiwa, muzea itp. oraz formacje mundurowe - Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Straż Miejska itp, jak również organizacje i instytucje proobronne i ratunkowe do wystawienia stoisk promocyjnych, które edukowałyby nie tylko w zakresie historii lecz także w zakresie bieżącej współpracy społeczeństwa na rzecz obrony, ochrony zdrowia, pierwszej pomocy.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku