IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI04

NAZWA PROJEKTU:
„Z klasą na powietrzu" – budowa mini ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej nr 28

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: nr obrębu 0017; Numer działki: 1411/2 teren Adres: 25-361 Kielce ul. Szymanowskiego 5; lokalizacja (teren obecnego ogrodu)

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Mini ogród sensoryczny, który miałby powstać będzie składał się z kilku stref relaksu i w odpowiedni sposób będzie wpływać na samopoczucie i funkcjonowanie uczniów. Miejsce to będzie mieć znaczenie dydaktyczne i terapeutyczne. Emitowane np. przez roślinność bodźce stymulują ośrodkowy układ nerwowy, pobudzają rozwój narządów zmysłów, prowokują mózg do efektywniejszego działania w warunkach środowiska naturalnego. W projekcie ogrodu sensorycznego wprowadzony zostanie podział tematyczny. Każdy zakątek służyć będzie innemu doświadczeniu i pobudzać inne zmysły. Zastosowane będą rośliny i formy o różnej strukturze, fakturze, kolorze i zapachu. Pozwoli on także na organizację lekcji plenerowych i imprez okolicznościowych dla społeczności lokalnej.

OPIS DZIAŁAŃ:

Przyjęto do zagospodarowania teren w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej altany ( ok. 80 m kw.). Ogród będzie spełniał funkcję rekreacyjną i sensoryczną. W strefie rekreacyjnej pojawią np.: stoliki szachowe ok. 4 szt., miejsce na scenę/platformę, tablica edukacyjna. Strefa ta będzie przenikać się ze strefą sensoryczną gdzie pojawią się rabaty wyniesione w postaci skrzyni drewnianych, rabata hybrydowa z bylin i krzewów wraz z ławeczkami. Dopełnieniem całości będą zabawki edukacyjne koło optyczne, eko -memory, krzywe zwierciadło. W strefie sensorycznej pojawi się ścieżka sensoryczna 9różne nawierzchnie). Projekt przewiduje również wprowadzenie żywopłotu oddzielającego teren rekreacyjno- sensoryczny od parkingu. (możliwość wprowadzenia siatki ogrodzeniowej.) Dodatkowe elementy wyposażenia to: kosz na śmieci, tablica edukacyjna, skrzynia na narzędzia oraz monitoring.

ZAŁĄCZNIK : Załącznik 4 do wniosku