IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI08

NAZWA PROJEKTU:
Ścieżką rowerową przez ślichowickie kamieniołomy

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Obręb 0008, działka nr 114; obręb 0009, działki nr: 418/2, 420/33

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 2 800 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Najnowsze dane z Kieleckiego Roweru Miejskiego jasno pokazują, że Kielczanie chcą jeździć na rowerach. Potrzebna jest coraz rozleglejsza budowy sieć dróg rowerowych. Proponowana trasa pozwoli na bezpieczne poruszanie się w rejonie rezerwatu Ślichowice na rowerze oraz ułatwi przejazd z zachodniej części Kielc z ul. Malików poprzez ul. Kolejarzy w kierunku północnym- wschodnim ul. Kazimierza Wielkiego.

OPIS DZIAŁAŃ:

Budowa drogi dla rowerów od końca ulicy Kolejarzy po północnej stronie rezerwatu "Ślichowice", następnie poprowadzona na południe do ul. Króla Kazimierza Wielkiego Dodatkowe nasadzenia drzew dających cień, pozwalający na korzystanie ze ścieżki również w upalne dni. Budowa stojaków i ławek w okolicy wejścia na szczyt kamieniołomu. Budowa stacji z narzędziami do naprawy rowerów. W brakujących miejscach budowa sieci ośiwetlania trasy rowerowej.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 - korekta


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 4 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 5 do wniosku