IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI01

NAZWA PROJEKTU:
Strefa pozytywnych wrażeń dla dzieci z dysfunkcjami w Energetycznym Ogrodzie Doświadczeń

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Miejscem realizacji cyklu będzie Energetyczny Ogród Doświadczeń Kieleckiego Parku Technologicznego zlokalizowany w Kielcach przy ulicy Olszewskiego, obręb: 0005

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 199 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Energetyczny Ogród Doświadczeń to przestrzeń doskonale znana kielczanom przede wszystkim za sprawą najlepszego i oryginalnego placu zabaw. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnym oraz brakiem takiego miejsca w mieście, które pozwoliłoby dzieciom z dysfunkcjami korzystać ze strefy zabaw i doświadczeń w jednym miejscu jest krzywdząca dla nich. Brakuje przestrzeni, gdzie dzieci poruszające się m.in. na wózkach inwalidzkich mogłyby swobodnie cieszyć się dobrą zabawą. Integracja dzieci i stworzenie miejsca, gdzie bawią się wszystkie dzieci jest celem tego projektu. Bez względu na niepełnosprawności dzieciństwo ma być okresem doświadczania i dobrej zabawy.

OPIS DZIAŁAŃ:

Projekt powinien zawierać urządzenia dedykowane i przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami, również na wózkach inwalidzkich. Urządzenia te powinny zawierać odpowiednią wysokość przystosowaną do dziecka siedzącego na wózku inwalidzkim, zawierać elementy manualne, sensoryczne oraz ułatwienia w postaci poręczy i podjazdów do urządzenia. Do placu powinna prowadzić ścieżka umożliwiająca bezproblemowy dostęp do urządzeń. Urządzenia powinny zawierać gwarancję na poszczególne elementy konstrukcyjne oraz certyfikaty bezpieczeństwa.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku