IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N02

NAZWA PROJEKTU:
Tanecznym krokiem

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Kluby seniora

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Cykl zajęć z nauki tanga dla seniorów (z poczęstunkiem)

OPIS DZIAŁAŃ:

Spotkania, nauka,ciastka