IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI02

NAZWA PROJEKTU:
Nowa, piękna i atrakcyjna ulica Hipoteczna

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Ulica Hipoteczna na całej długości tj. od placu Wolności do ulicy św. Leonarda

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 3 000 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Celem projektu jest poprawna przebudowa ulicy Hipotecznej i przekształcenie jej w ulicę spacerową z uspokojonym ruchem samochodowym. Dzięki temu ten odcinek może stać się jedną z najbardziej atrakcyjnych przestrzeni w śródmieściu Kielc. W tym miejscu przybędzie zieleni, stylowych mebli miejskich, ogródków kawiarnianych, nasadzone zostaną wysokie drzewa. Dobrze zaprojektowana śródmiejska ulica może służyć wszystkim uczestnikom ruchu - samochodom, rowerom i przede wszystkim pieszym. Jednocześnie może też pomieścić wiele funkcji, elementów małej architektury i znajdzie się na niej miejsce na pięknie urządzoną zieleń. Na tej samej przestrzeni może funkcjonować przejazd dla aut, szeroka przestrzeń dla pieszych, ogródki kawiarniane, ławki, stojaki na rowery, a nawet miejsca parkingowe. Wszystko to może być w towarzystwie wysokich drzew, które dają cień i ochładzają w upalne dni. Obecnie nie mamy w centrum miasta ulicy, która łączyłaby tak wiele funkcji jednocześnie. Proponujemy kompromisowe rozwiązanie dla tych, którzy są zwolennikami ruchu samochodowego w centrum miasta, a pieszymi, którzy potrzebują więcej przestrzeni dla ludzi i zieleni. Zwracamy uwagę, że w tym rejonie nie ma dziś problemów z parkowaniem, ponieważ tuż obok, na placu Wolności funkcjonuje jeden z największych parkingów w mieście. Uważamy, że potencjał oraz szerokość tej ulicy są nieodpowiednio wykorzystane. Przebudowa powinna objąć takie elementy jak: - stworzenie eleganckiej ulicy bez krawężników wykonanej z granitu - szarego i czerwonego - ten drugi powinien być dominujący, co odróżni tę drogę od pozostałych w centrum miasta. - utworzenie szpaleru drzew (najlepiej inne gatunki niż dotąd stosowane w mieście, mogą to być np. wiśnie piłkowane) oraz licznych zieleńców - utworzenie co najmniej dwóch parkingów rowerowych z licznymi uchwytami u-kształtnymi - ustawienie mebli miejskich, w tym ławki skierowane do siebie - zabezpieczenie przestrzeni pod ogórki kawiarniane, szczególnie tam, gdzie na parterze są lokale usługowe (okolice lodziarni i placu Wolności oraz środkowy odcinek pomiędzy Sienkiewicza i Leonarda) - cała szerokość ulicy powinna być na jednym poziomie - przystosowanie organizacji ruchu do pierwszeństwa pieszych i rowerzystów - ze względu na bliskość parkingu na placu Wolności miejsca parkingowe winny być przewidziane głównie w pobliżu ul. Leonarda; - oświetlenie ulicy stylowymi latarniami (mogą być to również te montowane do budynków)  - środkowe strefy przekroju poprzecznego ulicy powinny mierzyć: 3m - możliwy przejazd samochodowy; 2,5m-3m strefa ogródków / drzew / małej architektury / miejsc postojowych; 1,5m-2m - ciąg pieszo-rowerowy; Wybór ulicy nie jest przypadkowy - to z jednej strony łącznik między deptakiem (ulicą Sienkiewicza) z jednym z dwóch najważniejszych placów w mieście, a drugiej: miejsce dawno nieremontowane, zapomniane, z licznymi dziurami w nawierzchni. Dzięki przebudowie na ulicach pojawią się drzewa, których praktycznie tam nie ma i miejsca na ogródki kawiarniane. To z kolei może być zachętą dla stworzenia nowych punktów gastronomicznych w centrum miasta. Dodatkowym atutem jest kontynuacja ciągu pieszego z ulicy Sienkiewicza w kierunku Placu Wolności oraz w kierunku Muzeum Historii Kielc. Mamy pewność, że tego rodzaju przebudowa sprawi, że ulica Hipoteczna stanie się jednym z ulubionych miejsc kielczan.

OPIS DZIAŁAŃ:

1. Ogłoszenie przetargu na projekt i realizację z uwzględnieniem uwag, rozwiązań oraz materiałów zgłoszonych przez wnioskodawcę 2. Przebudowa ulicy 3. Uroczyste otwarcie - festyn uliczny Ponieważ ulica Hipoteczna znajduje się w strefie ochrony Konserwatora zabytków o rodzaju użytych materiałów do robót nawierzchniowych, oświetlenia ulicznego czy urządzeń małej architektury decyduje Konserwator Zabytków poprzez wydanie opinii oraz pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w strefie objętej ochroną konserwatorską.