IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : Z01

NAZWA PROJEKTU:
Nasadzenie 100 drzew - Przyjazne Kielce i Scyzoryk

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: całe miasto

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 190 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Nasadzenie 100 drzew na terenie całego miasta. Drzewa będą posadzone w mieście w każdym okręgu wyborczym, tak żeby sprawiedliwe obdarzyć mieszkańców różnych osiedli. Gatunki i lokalizację nasadzeń wskaże właściwy wydział Urzędu Miasta.

OPIS DZIAŁAŃ:

Nasadzenie 100 drzew na terenie całego miasta tj. około 20 sztuk w każdym okręgu wyborczym.