IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI08

NAZWA PROJEKTU:
Wybieg dla psów na Ślichowicach, Przyjazne Kielce i Scyzoryk

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Działka nr 418/2 obręb 0009 w rejonie rezerwatu Ślichowice

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 160 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Ogrodzony wybieg dla psów o powierzchni uzależnionej od uzgodnień dotyczących przedmiotowej lokalizacji. Każdy mieszkaniec będzie mógł wejść na teren, usiąść na ławeczce (2-3 sztuki) i pozwolić bezpiecznie wybiegać się swojemu pieskowi. Do dyspozycji czworonogów będą 2-3 zabawki (których ilość uzależniona jest od kwoty pozostałej po budowie ogrodzenia i elementów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci i psie odchody).

OPIS DZIAŁAŃ:

Budowa wybiegu dla psów o zakresie przewidzianym w opisie projektu.