IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : Z03

NAZWA PROJEKTU:
Gdzie w śródmieściu może być nowa zieleń? Inwentaryzacja i analiza przestrzeni publicznych.

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Obszar poddany inwentaryzacji i analizie to "szerokie śródmieście", którego granicami są ulice: Armii Krajowej, Żelazna, Gosiewskiego, Zagnańska, Krzywa, Pocieszka, Tysiąclecia PP, Solidarności, Źródłowa, Tarnowska, Wojska Polskiego, Miodowicza, Krakowska

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 550 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt przewiduje dwuaspektową "zieloną inwentaryzację" śródmieścia. Pierwszy aspekt to klasyczna inwentaryzacja istniejącej w badanym obszarze zieleni. Drugi aspekt to analiza przestrzeni miejskiej mająca na celu znalezienie nowych możliwych miejsc dla różnego rodzaju nasadzeń (drzew wzdłuż ulic, skwerów, parków kieszonkowych, zielonych enklaw w obszarach podwórzy, ogrodów fasadowych, łąk kwietnych itd). Czyli drugi aspekt łączy w sobie planowanie przestrzenne z wiedzą dotyczącą kształtowania zieleni i architektury krajobrazu. Analiza ma dotyczyć - na zasadach planowania przestrzennego - całego wskazanego obszaru, niezależnie od struktury własności. Na marginesie powyższego należy nadmienić, że nasadzenia zieleni na terenach prywatnych mogą być dotowane ze środków publicznych, czyli wskazanie, że jakiś prywatny otwarty teren pasuje np. na park kieszonkowy może skutkować późniejszą współpracą właścicieli terenu z władzami miasta mającą na celu stworzenie takiego parku.

OPIS DZIAŁAŃ:

1. ustalenie w gronie fachowców od kształtowania zieleni i planowania przestrzennego szczegółowego zakresu i harmonogramu prac. 2. Wybór wykonawcy. 3. Akceptacja i odbiór finalnego dokumentu.