IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N03

NAZWA PROJEKTU:
Odkrywamy historyczne ulice: święto ulicy św. Leonarda

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: przestrzeń ulicy św. Leonarda

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Historyczne śródmieście to nie tylko ulica Sienkiewicza. To również inne ulice z ciekawą historią, intrygującymi zaułkami, podwórkami, tradycją rzemieślniczą czy gastronomiczną. Święto ulicy to wydarzenie pomagające odkrywać źródła lokalnej tożsamości, zauważać i doceniać miejscową tradycję, kreować modę na częste odwiedzanie historycznego centrum. A także jednoczyć i integrować przy wspólnej plenerowej biesiadzie i wysokiej jakości rozrywce. Zakończeniem święta będzie bowiem koncert i potańcówka folkowa (z muzyką np. latynoską, flamenco, bałkańską, celtycką, żydowską itd., czy też rzecz jasna, polską). Taki rodzaj muzyki ma ogromny potencjał wywoływania dobrych emocji i wzbudzania integracyjnej zabawy, nie jest zbyt głośny, nie jest też tandetny, ponadto pozwala poznawać różne kultury (w tym swego własnego regionu). W pierwszej odsłonie kierujemy „reflektor” na ulicę Św. Leonarda. Na czas trwania święta na wyłączonym z ruchu samochodowego fragmencie ulicy (w przypadku ul. św. Leonarda, ze względu na konieczność stałej możliwości przejazdu karetek Pogotowia Ratunkowego będzie to fragment między Rynkiem a ul Wesołą) rozstawione będą mała scena, oraz stoły i siedziska dla potrzeb integracyjnej biesiady mieszkańców. Na chodnikach pozostałej części ulicy posadowione zostaną drewniane stragany, przygotowana przez Muzeum Historii Kielc wystawa plenerowa o historii ulicy), miejsca dla zewnętrznych stoisk podmiotów funkcjonujących na co dzień przy tej ulicy i występów artystów ulicznych. Wykorzystany zostanie również dziedziniec Muzeum Historii Kielc. Ważną częścią święta będzie zwiedzanie z przewodnikiem zakamarków ulicy, podwórek, warsztatów rzemieślniczych. W drewnianych straganach oferowane będą lokalne rękodzieło,regionalne produkty spożywcze, rzemiosło artystyczne. Podczas wspólnej biesiady uczestników (przy stołach postawionych w rejonie sceny) konsumowane będą produkty przez nich przyniesione (np. domowe ciasta) oraz zaoferowane przez lokale gastronomiczne działające przy ulicy. Ponadto właściciele lokali gastronomicznych działających przy ul. św. Leonarda zachęcani będą do przygotowania na czas święta specjalnej oferty. Na fragmencie parkingu obok siedziby Pogotowia odbywać się będzie pchli targ. Zakładanymi dodatkowymi elementami, które nie są na obecnym etapie wyceniane, ale będą prowadzone starania, by też zaistniały są: warsztaty plenerowe, loteria fantowa i konkursy. Zostanie też rozesłana informacja o święcie do artystów ulicznych.

OPIS DZIAŁAŃ:

1. Uzyskanie tymczasowej zmiany organizacji ruchu i zgód na zajęcie pasów drogowych 2. Podpisanie umowy z wybranymi artystami (zespół folkowy) za pośrednictwem instytucji, która przygotuje mini scenę z obsługą i nagłośnieniem (czyli DŚT lub KCK) 3. Opracowanie i przygotowanie wystawy plenerowej o historii ulicy przez Muzeum Historii Kielc 4. Przygotowanie przez MHK dodatkowych własnych wydarzeń na czas trwania święta, w tym wycieczki po podwórkach i zaułkach ulicy św. Leonarda 5. Rozmowy przedstawiciela UM na temat udziału w święcie z wszystkimi właścicielami/przedstawicielami podmiotów prowadzących swoją działalność przy ul. św. Leonarda (gastronomia, sklepy, rzemieślnicy itd.) 6. Rozesłanie zaproszeń i informacji do potencjalnych uczestników jarmarku i pchlego targu oraz artystów ulicznych a następnie rozdysponowanie miejsc dla chętnych 7. Zamówienie w RPZiUK na czas trwania imprezy drewnianych budek oraz – w którymś z miejskich podmiotów – stołów i siedzisk dla potrzeb imprezy integracyjnej i pchlego targu 8. Zaplanowanie a następnie montaż mini sceny z nagłośnieniem i obsługą (DŚT lub KCK) 9. Rozmowy z miejskimi podmiotami dotyczące ewentualnych dodatkowych atrakcji podczas święta (program dla dzieci, loteria fantowa, konkursy, warsztaty) 10. Akcja informacyjna skierowana do mieszkańców, w tym zaproszenie do przynoszenia własnych wypieków i innych potraw na biesiadę integracyjną.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 - korekta