IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N09

NAZWA PROJEKTU:
Eko-Przyjęcie na Powitanie Roku Szkolnego

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Stadion Leśny Kelce Obreb: 0022; Numer działki: 61; Identyfikator: 266101_1.0022.61

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 25 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt "Eko-Przyjęcie na Powitanie Roku Szkolnego" to inicjatywa mająca na celu stworzenie ekologicznego wydarzenia, które z jednej strony pozwoli uczniom i ich rodzinom na przyjemne spędzenie czasu, a z drugiej strony, będzie propagować proekologiczne postawy oraz wskazywać na korzyści płynące z ochrony środowiska naturalnego. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na społeczność miasta Kielce, ponieważ edukacja ekologiczna jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju miasta. Projekt ma na celu uświadamianie mieszkańcom o wpływie, który mają ich działania na środowisko naturalne, a także pokazanie sposobów, w jaki każdy z nas może przyczynić się do ochrony środowiska. W ramach Eko-Przyjęcia na Powitanie Roku Szkolnego, uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w różnego rodzaju atrakcjach i zabawach, które będą miały charakter ekologiczny. Będą to m.in.: • Warsztaty recyklingowe, podczas których uczestnicy będą mogli nauczyć się, jak wykorzystać odpady i stworzyć z nich nowe przedmioty. • Konkursy ekologiczne i zabawy, takie jak quizy dotyczące ekologii, gry planszowe, malowanie twarzy itp. • rodzinne gry i zabawy integracyjne (Giga Buty, Giga Spodnie), konkurencje sportowe dla dzieci i dorosłych, zabawy przy muzyce (mini disco, tańce animacyjne), zabawy z chustą animacyjną, • giga bańki mydlane, • Dmuchane atrakcje do skakania i zjeżdżania w przynajmniej trzech stopniach trudności, • co najmniej pięć eko stanowisk promujących zdrowy i ekologiczny styl życia, • stanowiska z watą cukrową i popcornem, • Picie i jedzenie dla dzieci, Realizacja projektu "Eko-Przyjęcie na Powitanie Roku Szkolnego" ma na celu stworzenie inicjatywy edukacyjnej, która wpłynie na świadomość mieszkańców na temat ochrony środowiska oraz pokaże, że dbanie o ekologię może być przyjemne i dostarczać wiele korzyści. Projekt ten może stać się inspiracją dla innych miast i społeczności lokalnych, które chcą działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

OPIS DZIAŁAŃ:

Realizacja projektu "Eko-Przyjęcie na Powitanie Roku Szkolnego" wymaga zaplanowania i wykonania wielu działań. Poniżej przedstawiam konkretny plan działań, w zrealizowaniu projektu: 1. Wybór lokalizacji - Stadion Leśny w Kielcach, który będzie odpowiednią lokalizacją do organizacji pikniku. Powinien mieć wystarczającą ilość miejsca, zapewniając komfortowe warunki dla uczestników a także umożliwi dostępność dla wszystkich uczestników. 2. Określenie daty i godzin - trzeba wybrać dogodny termin i godziny, kiedy większość mieszkańców Kielc będzie mogła wziąć udział w imprezie. Należy również sprawdzić, czy nie koliduje to z innymi wydarzeniami w mieście. Moja propozycja to 8 września 2024 (niedziela) w godzinach od 12:00 do 17:00. 3. Zaplanowanie atrakcji - należy zaplanować różne atrakcje dla uczestników pikniku, takie jak konkursy, zabawy, wystawy ekologiczne, warsztaty, pokazy itp. Wszystkie atrakcje powinny być związane z tematem ekologii i ochrony środowiska. 4. Zaopatrzenie - trzeba zapewnić odpowiednie wyżywienie, napoje oraz inne niezbędne artykuły do przeprowadzenia imprezy. Należy pamiętać o stosowaniu ekologicznych produktów. 5. Promocja - należy skutecznie promować piknik, aby przyciągnąć jak najwięcej uczestników. Warto skorzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak media społecznościowe, lokalne gazety. 6. Zapewnienie personelu- należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie pikniku, w tym o zapewnienie opieki odpowiedniego personelu przy każdej z atrakcji oraz osób, które będą pomagać w organizacji i prowadzeniu pikniku. 7. Sprzątanie - po zakończeniu pikniku należy zadbać o porządek i sprzątnięcie terenu. Wszystkie odpady powinny zostać segregowane i zutylizowane w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska.