IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N01

NAZWA PROJEKTU:
Warsztaty edukacyjne o pszczołach

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Kielce

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt o charakterze edukacyjnym w formie warsztatów. Jego celem jest: kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony bioróżnorodności; popularyzacja pszczelarstwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych; edukowanie w zakresie miejsca i roli pszczół w ekosystemie oraz korzyści wynikających z obecności pszczół w środowisku przyrodniczym; zapoznanie mieszkańców z życiem i zwyczajami pszczoły miodnej, pszczoły ogrodowej murarki oraz z właściwościami produktów pszczelich.

OPIS DZIAŁAŃ:

Projekt będzie realizowany w formie warsztatów, poprowadzonych przez wykwalifikowanych pszczelarzy - 50 warsztatów po 3 godz. ; degustacja miodu; wykonywanie świec woskowych, zakup domków oraz pszczół murarek dla placówek edukacyjnych.