IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI03

NAZWA PROJEKTU:
Kompleks rekreacyjno – sportowy: Dyminy na start!

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Teren u zbiegu ul. Łanowej i Kalinowej przy SP23

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 2 800 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada realizację ogólnodostępnej przestrzeni sportowej i rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscu istniejącego, będącego w złym stanie technicznym, mało atrakcyjnego kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kielcach. Tereny te są jedynym ogólnodostępnym miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców Dymin, Posłowic i terenów przyległych, jednak jego obecne zagospodarowanie nie sprzyja tym funkcjom. Brakuje miejsc do siedzenia, infrastruktura jest przestarzała i w złym stanie, brak odpowiednio skomponowanej roślinności zapewniającej cień. Jest to miejsce, które posiada ogromny potencjał i może stać się wizytówką południowej części Kielc, wzorcowym miejscem integracji pokoleń. Jest ono również dobrze skomunikowane z centrum miasta, prowadzi do niego trasa rowerowa co stanowi dodatkowy atut i zapewnia dostępność dla wszystkich mieszkańców Kielc. Kompleks sportowy zostanie uzupełniony o oświetlenie i monitoring oraz elementy edukacyjne (ogród sensoryczny, tablice edukacyjne z elementami 3D) i małej architektury jak np.: ławki lub ławostoły, nasadzenia roślinności (gatunków dużych drzew jak np. klon, lipa, brzoza, jesion, platan itp. oraz krzewów) zapewniające docelowo przyjemny cień w upalne dni oraz wytchnienie dla wszystkich korzystających, stanowiąc jednocześnie barierę pyło- i dźwiękochłonną od otaczających ulic.

Na podstawie par. 5 ust. 5 Regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego dokonano ograniczenia zakresu planowanego zadania. Zmiana ta została uzgodniona z wnioskodawcą.

OPIS DZIAŁAŃ:

Wykonanie projektu zakłada: 1. Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej; 2. Uporządkowanie terenu i demontaż istniejącego zagospodarowania; 3. Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej z powierzchnią poliuretanową i piłkochwytami oraz minitrybun (w tym na istniejącej skarpie); 4. Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę siatkową i piłkę koszykową z nawierzchnią poliuretanową i piłkochwytami; 5. Budowa i wyposażenie placu z powierzchnią poliuretanową do gier drużynowych i ruchowych (gra w klasy, w dwa ognie, kapsle, mini miasteczko ruchu – tor do jazdy na rowerach, hulajnogach, wrotkach, itp.); 6. Budowa bieżni do biegów na 60 m oraz bieżni do skoków; 7. Zagospodarowanie terenu w elementy edukacyjne, tj. tablice edukacyjne z elementami 3D i dźwiękowymi, naturalną roślinność lub/i ogród sensoryczny (preferowany wertykalny) wokół szkoły. W otoczeniu powinna pojawić się ścieżka lub ścianka sensoryczna: dotykowa – różne faktury naturalnych materiałów, zapachowa i smakowa – roślin wonnych i ziół, dźwiękowa – dzwonki wietrzne, kołatki itp., wzrokowa – np. zwierciadła, (punkt 7 do zrealizowania w miarę możliwości finansowych zakładanego budżetu); 8. Wykonanie odwodnienia obiektów wraz z przykryciem istniejącego rowu; 9. Wykonanie oświetlenia (dopuszczalnie solarnego) oraz monitoringu wizyjnego terenu objętego inwestycją; 10. Wykonanie dojść utwardzonych do obiektów z istniejących ciągów pieszych, zapewniające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami; 11. Uzupełnienie zagospodarowania o np.: ławki, kosze oraz nasadzenia drzew, krzewów i pnączy.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 - korekta


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
w toku

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

uzyskano dokumentację projektowo-kosztorysową

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Kinga Zychowicz

NR TELEFONU:
41 36 76 561

E-MIAL:
kinga.zychowicz@um.kielce.pl