IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI01

NAZWA PROJEKTU:
Budowa kompleksu sportowego „Herby” ( boisko wielofunkcyjne oraz boisko do siatkówki przy Szkole Podstawowej Nr 5) wraz z bieżnią sprinterską

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Obręb: 0005; Numer działki: 280; Identyfikator: 266101_1.0005.280 - Teren przy Szkole Podstawowej nr 5 ul. Wróbla 5, 25-661 Kielce

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 2 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada budowę dwóch boisk: wielofunkcyjnego oraz do gry w koszykówkę i siatkówkę, bieżni i skoczni w dal o nawierzchni poliuretanowej. Nowy obiekt sportowy z pewnością przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych, ale przede wszystkim będzie silną alternatywą dla dzieci, młodzieży i całych rodzin do aktywnego spędzania czasu wolnego. Wspomaganie aktywności sportowej oraz integracji dzieci i młodzieży będzie sprzyjać profilaktyce uzależnień i agresji. Pomysł został skonsultowany z mieszkańcami najbliższych dzielnic i uznany przez nich za niezbędny element infrastruktury sportowej, który powinien powstać w uwzględnieniu faktu, że nie dysponujemy odpowiednią bazą sportową w tej części miasta. Jego realizacja miałaby bezpośredni wpływ na codzienne aktywniejsze funkcjonowanie społeczności. Ze względu na podniesienie jakości i bezpieczeństwa realizacji zadań szkoły, wynikających z nauczania wychowania fizycznego oraz popularyzację aktywnego stylu życia projekt spotkał się również z przychylną oceną dyrektora placówki, na której terenie ma być zlokalizowany. Uzyskano też zapewnienie o ogólnodostępności boisk dla mieszkańców, których będzie przybywało w związku z realizacją nowych inwestycji mieszkaniowych w pobliżu szkoły. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu korzystania z kompleksu sportowego projekt uwzględnia wykonanie piłkochwytów, oświetlenia, monitoringu, chodników, ławek, stojaków na rowery i koszów na śmieci. Aby umożliwić dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz ewentualny wjazd służbom publicznym (straż, pogotowie) konieczne jest zamontowanie nowej furtki (odpowiedniej szerokości bez schodów) oraz bramy wjazdowej, a także wybudowanie ciągu komunikacyjnego od bramy do boiska.

OPIS DZIAŁAŃ:

Budowa boisk poliuretanowych: wielofunkcyjnego o wymiarach 43,16mx22,16m (pow. 956,43 m2) i drugiego do piłki siatkowej i koszykówki o wymiarach 29,26mx17,76m (pow 520m2) oraz czterotorowej bieżni sprinterskiej (dł 60m) ze skocznią na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 (Obreb: 0005; Numer działki: 280; Identyfikator: 266101_1.0005.280). Oświetlenie i odwodnienie boisk, wyposażenie w bramki, słupki z siatką, kosze do koszykówki i piłkochwyty. Przygotowanie podłoża pod budowę bieżni (wyrównanie, drenaż, utwardzenie podłoża, zabezpieczenie strefy bezpieczeństwa wokół bieżni) i wykonanie poliuretanowej bieżni sprinterskiej (4 tory) wraz ze skocznią do skoku w dal. Wykonanie furtki i bramy wjazdowej, ciągu komunikacyjnego od bramy do boiska oraz chodnika przylegającego do boisk. Zamontowanie monitoringu w zakresie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. Ustawienie stojaków rowerowych (7 szt). Zakup i montaż tablic informacyjnych o realizacji z Budżetu Obywatelskiego . Wszystkie te działania mają na celu stworzenie bezpiecznego sportowego terenu, dostępnego dla mieszkańców Kielc również w godzinach wieczornych zgodnie z zasadą ogólnodostępności obiektu.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 4 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 5 do wniosku

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Magdalena Zegan

NR TELEFONU:
41 36 76 601

E-MIAL:
magdalena.zegan@um.kielce.pl