IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

LISTA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

sortuj wg pola:
sortuj:
wyników na ekran:
sortowanie:
szukaj w:

Woda na zdrowie - 5 zdrojów wody pitnej w przestrzeni publicznej miasta

NR PROJEKTU: 178

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY (powyżej 150 000 zł)

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Kielce

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
170000.00 zł

zobacz szczegóły

Inteligentny parking w centrum os. Na Stoku - kompleksowa inwestycja wraz z monitoringiem, oświetleniem LED oraz stacją ładowania samochodów elektrycznych dla mieszkańców, pacjentów przychodni, interesantów Policji i klientów lokali użytkowych

NR PROJEKTU: 20

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY (powyżej 150 000 zł)

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
KIELCE, OS. NA STOKU, OBRĘB 0007, DZ. EWID. NR 899/5, 899/8

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
763665.00 zł

zobacz szczegóły

Zatoki Parkingowe na terenie KSM

NR PROJEKTU: 43

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY (powyżej 150 000 zł)

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
dz. nr ew. 1660/2 obr. 0017,dz. nr ew. 336/7, 336/5, obr. 0017,- dz. nr ew. 1538/1, 1390/2

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
350000.00 zł

zobacz szczegóły

Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 3 torowej 60 metrowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach

NR PROJEKTU: 48

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY (powyżej 150 000 zł)

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Kielce ul. Langiewicza 18, numer obrębu 0024, działki numer: 415/1, 415/2, 415/3

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1400000.00 zł

zobacz szczegóły

Rewitalizacja placu zabaw przy ulicy Zamenhofa

NR PROJEKTU: 151

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY (powyżej 150 000 zł)

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Plac zabaw przy ulicy Zamenhofa, działka 586/7

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1600000.00 zł

zobacz szczegóły

Skatepark i Pumptrack - Aktywna Strefa przy Kadzielni

NR PROJEKTU: 112

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY (powyżej 150 000 zł)

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Okolice zbiegu ulic Krakowskiej i Pakosz

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
3000000.00 zł

zobacz szczegóły

Budowa tężni solankowej cel prozdrowotny rehabilitacyjny leczniczy i poprawa jakości powietrza Kielc

NR PROJEKTU: 101

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY (powyżej 150 000 zł)

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Osiedle Ślichowice działka miejska Nr 351 Obręb 0008 powierzchnia 1055 m2 obok sklepu „GAMA” przy ul. Kazimierza Wielkiego

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
230000.00 zł

zobacz szczegóły

Smogowóz

NR PROJEKTU: 14

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY (powyżej 150 000 zł)

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Straż Miejska w Kielcach na terenie całego miasta z ewentualnym świadczeniem usług w gminach sąsiadujących.

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
600000.00 zł

zobacz szczegóły

"Bocianek na Start" Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach

NR PROJEKTU: 6

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY (powyżej 150 000 zł)

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Mini Stadion Lekkoatletyczny-działki nr 278/2,278/1,278/14,279/11, "Przestrzeni Relaksu" na placu szkoły -dz. nr 278/16, 278/6, Skatepark-dz. nr 278/1,278/11,278/14 przy SP1 w Kielcach, ul. Leopolda Staffa 7. W/w działki są w obrębie 10111.

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
2960000.00 zł

zobacz szczegóły

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach

NR PROJEKTU: 19

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY (powyżej 150 000 zł)

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Obręb 10109, nr działek 668/5 i 668/6; 25-628 Kielce ul. Naruszewicza 16

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
315000.00 zł

zobacz szczegóły

Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Zagórskiej 14 w Kielcach

NR PROJEKTU: 46

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY (powyżej 150 000 zł)

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
obręb -017, numer działki 1338/3, UL. ZAGÓRSKA 14

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
2500000.00 zł

zobacz szczegóły

Modernizacja hali sportowej w pawilonie D przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach

NR PROJEKTU: 58

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY (powyżej 150 000 zł)

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
nr działek: 869/33, pawilon D - hala sportowa przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53, 25-432 Kielce

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1075533.00 zł

zobacz szczegóły

Budowa 14 miejsc parkingowych przy ul. Leszczyńskiej 8 (Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach) oraz zagospodarowanie terenu.

NR PROJEKTU: 24

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY MAŁY (do 150 000 zł)

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach ul. Leszczyńska 8

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

zobacz szczegóły

Sala gimnastyczna na miarę XXI wieku przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

NR PROJEKTU: 45

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY (powyżej 150 000 zł)

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
obręb - 017, numer działki 1338/3, ulica Zagórska 14

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1800000.00 zł

zobacz szczegóły

Wybudowanie monitoringu miejskiego wzdłuż ul. Chęcińskiej, Bpa Kaczmarka i Karczówkowskiej (odcinek od ulicy Bpa Kaczmarka do ul. Armii Krajowej)

NR PROJEKTU: 32

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY (powyżej 150 000 zł)

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Osiedle Chęcińskie – strefa śródmiejska miasta Kielce Obręb 0016 miasta Kielce, pas drogowy ul. Chęcińska działka nr ew. 809, pas drogowy ul. Bpa Kaczmarka działki nr ew.690/2 i 676, pas drogowy ul. Karczówkowska działki nr ew. 622/7 i 622/4

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
450000.00 zł

zobacz szczegóły