plik foto id: 1400791834

LISTA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

sortuj wg pola:
sortuj:
wyników na ekran:
sortowanie:
szukaj w:

Ogród Japoński w Kielcach

NR PROJEKTU:87

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
869/17

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
250000.00 zł

zobacz szczegóły

Remont chodnika na drodze osiedlowej od ul. Piłsudskiego do ul. Orląt Lwowskich

NR PROJEKTU:12

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
KIELCE, OS. NA STOKU, OBRĘB 0007, DZ. EWID. NR 844/215, 844/221, 844/287, 844/286, 844/280, 844/290

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
132108.00 zł

zobacz szczegóły

Budowa zatoki parkingowej dla samochodów osobowych do 10 ogólnodostępnych stanowisk w pobliżu budynku nr 36.

NR PROJEKTU:14

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
KIELCE, OS. NA STOKU, OBRĘB 0007, DZ. EWID. NR 844/30

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
29990.00 zł

zobacz szczegóły

Budowa zatoki parkingowej dla samochodów osobowych do 10 ogólnodostępnych stanowisk w pobliżu budynku nr 17.

NR PROJEKTU:15

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
KIELCE, OS. NA STOKU, OBRĘB 0007, DZ. EWID. NR 894/173

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
29990.00 zł

zobacz szczegóły

Fontanna Na Świętokrzyskim

NR PROJEKTU:71

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
871/3

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
900000.00 zł

zobacz szczegóły

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej trawy wraz z oświetleniem oraz skate parku przy skrzyżowaniu ulic Kredowej i Massalskiego

NR PROJEKTU:57

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Działka nr 440/3, róg ulicy Kredowej i Massalskiego, stare boiska asfaltowe

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1700000.00 zł

zobacz szczegóły

Wydanie dwóch numerów kieleckiego magazynu kulturalnego "Projektor" w 2020 r., jako czasopisma bezpłatnego dla mieszkańców Kielc

NR PROJEKTU:78

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Kielce, ul. Zbożowa 4

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
30000.00 zł

zobacz szczegóły

Strefa Fit- Ssiłownia zewnętrzna przy klubie P.K.S. "Polonia Białogon" ul. 7 Źródeł

NR PROJEKTU:75

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
KIELCE UL: 7 ŹRÓDEŁ 9

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
43000.00 zł

zobacz szczegóły

„Szydłówek – sąsiedzka przestrzeń” – projekt 1 Stworzenie osiedlowego miejsca integracji międzysąsiedzkiej i międzypokoleniowej oraz wypoczynku dla mieszkańców (plac między blokami Bukowa 16, Warszawska 103, Warszawska 105)

NR PROJEKTU:28

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Obręb ewidencyjny – 0010 Nr 686/8, 686/13 – część nie objęta umową dzierżawy ((plac między blokami Bukowa 16, Warszawska 103, Warszawska 105)

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
121750.00 zł

zobacz szczegóły

„Szydłówek – sąsiedzka przestrzeń” - projekt 2 Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu (plac między blokami Klonowa 26, Miodowa 5). Stworzenie miejsca spotkań.

NR PROJEKTU:30

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Obręb ewidencyjny – 0010 Nr 607 i 598 – częściowo teren działki 598, będącej w administrowaniu MOPR – urządzenie kilku miejsc parkingowych – ustna zgoda MOPR (plac między blokami Klonowa 26, Miodowa 5)

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
77300.00 zł

zobacz szczegóły

Budowa parkingu na samochody osobowe przy ulicy Urzędniczej na działce ew. nr 258 obręb 0015 wraz z infrastrukturą: wymiana nawierzchni, wymiana ogrodzenia, montaż oświetlenia – lokalizacja na terenie nieużytkowanego boiska asfaltowego

NR PROJEKTU:115

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Osiedle Jagiellońskie, strefa śródmiejska miasta Kielce. Lokalizacja na terenie nieużytkowanego boiska asfaltowego- działka ew. nr 258 obręb 0015 miasta Kielce

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
300000.00 zł

zobacz szczegóły

„Szydłówek – sąsiedzka przestrzeń” – mały rynek Stworzenie osiedlowego miejsca integracji międzysąsiedzkiej i międzypokoleniowej oraz wypoczynku dla mieszkańców (plac między blokami Wiśniowa 6, a Wiśniowa 4A/9A)

NR PROJEKTU:29

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Obręb ewidencyjny – 0010 Nr 607 (plac między blokami Wiśniowa 6, a Wiśniowa 4A/9A)

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
148850.00 zł

zobacz szczegóły

Budowa parkingu dla 40 samochodów osobowych na osiedlu „Ślichowice II” wraz z niezbędną infrastrukturą.

NR PROJEKTU:20

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Działka nr 314 u zbiegu ulic K. Kaznowskiego i E. Massalskiego, obręb 0008.

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
600000.00 zł

zobacz szczegóły

JASNA gra w centrum - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Jasnej

NR PROJEKTU:77

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Teren Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. Bohaterów Warszawy przy ul. Jasnej 20/22. Działka nr 330/9, obręb 0010 na miejscu starego boiska oraz ewentualnie na działce 330/10, obręb 0010.

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
750000.00 zł

zobacz szczegóły

Zorganizowanie Światowego Dnia Nerek

NR PROJEKTU:48

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Konferencja całodzienna w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Plakaty i ulotki w całym mieście.

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
30000.00 zł

zobacz szczegóły