plik foto id: 1400791834

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Dodajmy Bociankowi Blasku

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Park im. Adolfa Dygasińskiego dzaiłki nr 275/276, 275/383, 276/385, 276/397, 276/389, 275/92

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
200000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Oświetlenie parku za pomocą latarni solarnych na długości ok 450 m przy głównej ścieżce zlokalizowanej na w dolnej części parku oraz głównej ścieżki o długości ok 400 m w górnej części parku. Do oświetlenia takiej długości ścieżek potrzeba ok 25 punktów świetlnych. Dolne oświetlenie chodnika byłoby jednocześnie oświetleniem jednej z głównych ścieżek rowerowych w Kielcach. Po zmroku nie ma możliwości spacerowania, korzystania z siłowni zewnętrznych, placów zabaw, wiat grillowych, ścieżek rowerowych, ponieważ w parku nie ma żadnego oświetlenia. Park po zmroku staje się nieużyteczny i sprawia wrażenie niebezpiecznego miejsca, przez co coraz mniej ludzi korzysta z jego uroków. Oświetlenie solarne parku idealnie wpisuję się w założenia oraz ideę smart city- miasta zrównoważonego oraz inteligentnego do którego dąży miasto Kielce.