plik foto id: 1400791834

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa nowoczesnego placu zabaw przystosowanego dla dzieci niepełnosprawnych z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Kielce, os. Na Stoku, obręb 0007, dz. ewid. nr 854/1, 854/6 ,854/11, 854/15

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
142120.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Osiedle „Na Stoku” powstawało w połowie lat 80-tych ubiegłego wieku. Do dnia dzisiejszego na terenie naszego osiedla nie ma placu zabaw z prawdziwego zdarzenia, a te istniejące odbiegają znacząco standardem i wyposażeniem od tych placów, które można spotkać w innych regionach miasta. Ponadto planowany plac zabaw zostałby wyposażony w urządzenia zabawowe przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Proponowana lokalizacja jest idealnym miejscem do budowy takiego obiektu, gdyż w tej części osiedla brak jest placu zabaw. Chcemy stworzyć aktywną strefę rekreacji dla wszystkich mieszkańców i pozostałych użytkowników, w tym również dla dzieci niepełnosprawnych. W sąsiedztwie projektowanego placu zabaw powstał plac treningowy do gry w piłkę nożną (zadanie finansowane również ze środków Budżetu Obywatelskiego). Istnieje tutaj siłownia na świeżym powietrzu, która z powodzeniem spełnia swoją rolę także dla starszej części naszego społeczeństwa. Dopełnieniem tej strefy aktywności byłby właśnie nowoczesny plac zabaw, który zapewniłby dzieciom bezpieczną i ciekawą rozrywkę, byłby niewątpliwie miejscem spotkań całych rodzin, pozwalając przy tym poznać rówieśników, a rodzicom nawiązać nowe znajomości w lokalnej społeczności. Teren ten otoczony jest przez zabudowę budynkami wielorodzinnymi. Każdy członek rodziny mógłby wykorzystać swój czas: najmłodsi bawiąc się na bezpiecznym i kolorowym placu, starsze dzieci grając w piłkę, a rodzice czy dziadkowie korzystając z urządzeń siłowni plenerowej. Proponujemy rozmieszczenie urządzeń takich jak: 1. Piaskownica. 2. Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, wieżą. 3. Domek Rido. . 4. Trampolina Orta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 5. Huśtawka wahadłowa podwójna. 6. Huśtawka Saturn dla dzieci niepełnosprawnych. Dzieciom marzy się ogrodzony placu zabaw, z bezpieczną i kolorową nawierzchnią poliuretanową amortyzującą upadki i chroniąca przed urazami. Dopełnieniem byłyby postawione kosze/sortowniki na śmieci, pozwalające uczyć najmłodszych segregacji odpadów oraz ławki z oparciem umożliwiające odpoczynek.