IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Dąbrowa + Dymimy + Bukówka - 3 siłownie pod chmurką w otoczeniu zieleni na kieleckich peryferiach

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Dąbrowa: ul. Warszawska (dz. nr 522/4 w ob. 07); Dyminy: ul. Sukowska (dz. nr 370/3 w ob. 30); Bukówka: ul. Wojska Polskiego/ul. Rozmarynowa (dz. nr 1111/53 w ob. 32);

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
200000.00 zł

RODZAJ PROJEKTU
INWESTYCYJNY MAŁY

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Projekt zakłada utworzenie siłowni zewnętrznych na trzech kieleckich peryferiach: Dąbrowa, Malików i Białogon. Każda lokalizacja będzie składała się z zestawu urządzeń do ćwiczeń (min. 6 urządzeń do ćwiczeń siłowych na macie przerostowej ze żwirem), min. 2 ławek z podłokietnikami, 1 kosza na śmieci segregowane, min. 10 drzew, tj. śliw wiśniowych Pissardii, 1 stojaka rowerowego z zamocowaną miską na wodę dla zwierząt oraz 1 tablicy, tj. regulaminu korzystania z siłowni. Instrukcja użytkowania danego urządzenia do ćwiczeń powinna znajdować się na każdym z nich. Szczegółowa lokalizacja siłowni oraz wybór zestawu urządzeń zostanie skonsultowany z wnioskodawcą na etapie realizacji. Celem projektu jest poprawa aktywności i polepszenie stanu zdrowia fizycznego (rehabilitacja) i psychicznego (redukcja stresu) mieszkańców Kielce, a w szczególności Dąbrowy, Malikowa i Białogonu. Projekt wpisuje się w program „Peryferia” – podniesienie standardów zamieszkiwania na kieleckich peryferiach. Z siłowni będą mogły korzystać zarówno rodziny z dziećmi, osoby samotnie wychowujące dzieci, single i singielki, młodzież, jak i seniorzy. Peryferia trzymają się razem, bo wspólnie jest szansa na wygraną!

OPIS DZIAŁAŃ:

Kosztorys: Zestaw 6 szt. urządzeń do ćwiczeń na macie przerostowej ze żwirem wraz z posadowieniem – 55 000 zł x 3 lokalizacje (18 szt.) = 165 000 zł; Ławki wraz z posadowieniem – 3 szt. – 5 500 zł x 3 lokalizacje (9 szt.) = 16 500 zł; Kosz do segregacji wraz z posadowieniem – 1 szt. – 1 500 zł x 3 lokalizacje (3 szt.) = 4 500 zł; Stojak rowerowy z zamocowaną miską dla zwierząt na wodę wraz z posadowieniem – 1 kpl. – 551,66 zł x 3 lokalizacje (3 kpl.) = 1 655 zł; Drzewa ozdobne pn. „śliwa wiśniowa Pissardii” wraz z wsadzeniem - 10 szt. – 3 500 zł x 3 lokalizacje (30 szt.) = 10 500 zł; Tablica z regulaminem korzystania z urządzeń wraz z montażem – 1 szt. – 615 zł x 3 lokalizacje (3 szt.) = 1 845 zł

DODATKOWE INFORMACJE:

Wycena na podstawie zeszłorocznych realizacji BO (wartości po wykonaniu zadania)