IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Jak zostać sławnym aktorem i zdobyć Oscara – warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Dom Kultury „Sabat” - Osiedle Świętokrzyskie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73 działka nr 894/518 obręb 007 m. Kielce

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
30000.00 zł

RODZAJ PROJEKTU
NIEINWESTYCYJNY

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Na warsztatach teatralnych podstawą działania będzie przede wszystkim dobra zabawa, bo to właśnie ona otworzy uczestników na spontaniczne działania i zachęci do poszukiwania własnych autentyczności i nowych form ekspresji. We wspólnej pracy warsztatowej uczestnicy wykorzystają całą gamę narzędzi – będą tworzyć z improwizacją oraz skupią się na pracy z partnerem scenicznym. Wspólnie stawią czoło tremie oraz popracują z własnymi emocjami, ucząc się wykorzystywać je na własną korzyść. Praca z etiudami nauczy ich opowiadania historii grą aktorską, zaś ćwiczenia teatralne otworzą na świat i dadzą nową perspektywę. Warsztaty teatralne adresowane są do osób, które: • chcą pracować nad sobą, • chcą działać z innymi twórczymi ludźmi, • chcą uruchomić swój głos i ciało, • chcą nauczyć się używać swych emocji, • chcą przełamać swoją wstydliwość, • lubią teatr i pragną rozwijać swoje zamiłowanie, • chcą nauczyć się interpretacji tekstu, • myślą o przyszłości aktorskiej. Projekt ma na celu wzbogacenie oferty kulturalnej miasta dla dzieci i młodzieży zamieszkującej w północnych dzielnicach. Ze względu na brak miejskich domów kultury w tej części miasta dzieci i młodzież mają utrudniony dostęp do tego typu atrakcji. Ponadto należy też podkreślić walor społeczny projektu w postaci odbudowy interpersonalnych więzi zaburzonych obowiązującymi ograniczeniami w kontaktach międzyludzkich z powody pandemii COVID-19.

OPIS DZIAŁAŃ:

Teatralne zajęcia warsztatowe winny opierać się na metodyce indywidualnej i zespołowej pracy. Czas trwania projektu to ok. 2 miesiące – dwa spotkania w tygodniu (razem około 16 spotkań) Jako pierwsze odbędą się zajęcia i konsultacje z logopedii artystycznej koncentrujące się przede wszystkim na pracy nad głosem, techniką mowy i kulturą żywego słowa. Proponowane zajęcia obejmują m.in.: - techniki oddychania, - techniki mowy, - emisję głosu, - dykcję, - higienę mowy. Ich celem jest poznanie tajników poprawnego posługiwania się głosem jako nadrzędnym narzędziem komunikacji werbalnej. Punktem centralnym zajęć będzie praca nad warsztatem aktorskim w oparciu o etiudy teatralne, elementarne zadania aktorskie, pracę nad interpretacją tekstów prozatorskich, poetyckich oraz monologów. Praca warsztatowa powinna być dynamiczna, energetyczna i pełna radości. Instruktorzy winni skupić się przede wszystkim na nauce swobodnego bycia na scenie. Nie skoncentrować się wyłącznie na robieniu scenek, ponieważ głównym celem warsztatów nie będzie jedynie wystawienie spektaklu. Uczestnicy winni znaleźć za to postawę pewności, braku lęku w byciu na scenie, zaufania do partnerów. Instruktorzy powinni wykształcić umiejętność gry zespołowej, a także zdolność czujnego słuchania i reagowania na akcje partnerów scenicznych. Jednym z głównych celów będzie działanie całościowe, integracja w działaniu ciała i emocji. Instruktorzy winni zaprezentować rozmaite techniki improwizacyjne: od klasycznej improwizacji do autorskich technik zarówno improwizacji dramatycznej, jak i improwizacji emocjonalno-ruchowo-wokalnej. Wszystko to powinno być w ramach prowadzonych wielu zabaw i gier teatralnych. Dodatkowym „smaczkiem” warsztatów teatralnych powinno być poznanie scen i kulisów kieleckich teatrów oraz spotkanie ze znanym i cenionym aktorem czy też profesjonalne nagranie słuchowiska w studiu radiowym. Efektem powyższych ćwiczeń i praktyki aktorskiej mógłby być krótki spektakl z udziałem uczestników warsztatów zaprezentowany np. w Muszli Koncertowej w kieleckim Parku Miejskim czy na Placu Artystów w ramach jakiejś imprezy masowej (np. Święto Kielc, Budzenie Sienkiewki itp.). Dlaczego warto zorganizować warsztaty teatralne? • warsztaty to idealne miejsce na rozwój i budowanie silnej osobowości, • kompetencje aktorskie przydają się nie tylko w teatrze! Można użyć ich w życiu codziennym z widocznymi efektami, • uczestnik otrzyma narzędzia, które pozwolą mu zwyciężyć w każdym castingu, • uczestnik pokona tremę związaną z wystąpieniami i improwizacją, • uczestnik pozna ludzi o podobnych zainteresowaniach i pasji, • uczestnik otrzyma konkretne wskazówki i rady, co zrobić, by rozwijać się jako zawodowy aktor, pozyskiwać role i budować rozpoznawalny wizerunek, • uczestnik zyska okazję do rozwoju swojej kreatywności, otworzenia się na sztukę, • uczestnik pozna ciekawych ludzi, artystów i zawiąże nowe przyjaźnie, • uczestnik będzie się przede wszystkim świetnie bawić!