IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Park kieszonkowy na Osiedlu Świętokrzyskim obok wybiegu dla psów "Psia Łąka"

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Osiedle Świętokrzyskie przy ul. Ignacego Daszyńskiego, działka nr 871/3 obręb 0007 miasta Kielce

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
200000.00 zł

RODZAJ PROJEKTU
INWESTYCYJNY MAŁY

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Park kieszonkowy (z ang. pocket park) to mini-park powstały na pojedynczej małej niezabudowanej działce lub na niewielkim fragmencie gruntu między działkami budowlanymi. Stanowi on swoistą enklawę w mniej lub bardziej zwartej zabudowie miejskiej, Parki mogą posiadać także elementy małej architektury do odpoczynku lub zachęcające do aktywności fizycznej dzieci oraz dorosłych. Kieszonkowe parki to prosty przepis na wypełnienie miasta zorganizowaną zielenią, bez konieczności wprowadzania zmian w aktualnej infrastrukturze. Naczelną zasadą tworzenia parku kieszonkowego jest dostosowanie zieleni do dostępnej przestrzeni. Dlatego też stworzenie tego typu miejsca nie wymaga praktycznie żadnych przekształceń terenu oraz kosztownych inwestycji. Niewielkie parki mają z założenia wtapiać się w krajobraz miejski, a nie go przekształcać, przez co w ekonomiczny sposób podniosą walory estetyczne miasta oraz zadbają o komfort życia jego mieszkańców. Parki kieszonkowe są tworzone po to, by mieszkańcy mogli „złapać oddech”, wejść na chwilę, usiąść (lub się położyć) i poczuć się lepiej. Powodzenie idei parków kieszonkowych pokazuje niezmienną chęć człowieka do przebywania w zielonym środowisku, choćby przez krótki czas, lecz każdego dnia. Parki kieszonkowe integrują lokalną społeczność, pomagają wykorzystać małe przestrzenie miejskie niewykorzystane dotychczas, wprowadzają strefy relaksu. Mogą pełnić też funkcje edukacyjne (tablice informacyjne). To z reguły wcześniej zaniedbane i nieciekawe miejsca, które po zmianach stają się punktem, w którym całe rodziny spędzają swój wolny czas. Innowacyjność tej idei polega na nowym spojrzeniu na małe miejskie obszary, które dotychczas były niewykorzystane w sposób efektywny i prospołeczny. Skutkiem może być przełamanie barier organizacyjnych i mentalnościowych oraz integracja lokalnej społeczności. Taki projekt angażuje lokalną społeczność i wyzwala naturalny entuzjazm mieszkańców. Ma to szczególne znaczenie w czasach epidemii (małe ogrody, naturalna izolacja, wypoczynek w miejscu zamieszkania). Sąsiadując z wybiegiem dla psów „Psia Łączka” (wygrany projekt z Budżetu Obywatelskiego edycja 2021) będzie stanowił uzupełnienie funkcjonalności tego miejsca. Projektowany park kieszonkowy zlokalizowany jest na niezagospodarowanym terenie zielonym przy ulicy Ignacego Daszyńskiego obok budynku nr 25, na skraju wyłączonego z ruchu pojazdów deptaka zwanego przez mieszkańców „Broadway’em”. Będzie stanowił miejsce wypoczynku i integracji lokalnej społeczności. Ponadto planowana do realizacji wydzielona strefa wybiegu dla psów stworzy możliwość bezpiecznego biegania psa bez smyczy na ogrodzonym terenie. W mieście brakuje miejsc, gdzie psy mogą biegać swobodnie, z dala od samochodów i dużego ruchu pieszych oraz bez ryzyka ucieczki, a ich właściciele mogą w tym czasie relaksować się w specjalnej zielonej strefie wypoczynku. Proponowany projekt dopełni ofertę zielonych miejsc mających ogromny wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców tej części miasta. Bo przecież jak potwierdzają specjaliści, żeby nasze życie było komfortowe, każdy z nas powinien mieć zieloną przestrzeń w zasięgu 10 minutowego spaceru.

OPIS DZIAŁAŃ:

Na istniejącym skwerku należy usunąć dzikie zarośla z jednoczesnym zachowaniem drzewostanu i utworzyć swobodne przejście łączące osiedle z kompleksem pawilonów handlowo-usługowych. W centralnym punkcie należy zaprojektować fontannę lub mini tężnię solankową. W jej sąsiedztwie należy ustawić zestaw betonowo-drewnianych mebli, a siedziska-kubiki rozstawić wśród traw – do swobodnego wypoczynku. Dla rowerzystów należy przewidzieć również stojaki. Winny również pojawić się odpowiednio zaprojektowane elementy mikrozieleni, w tym nowe nasadzenia m.in. trzmieliny, ogników i forsycji. Całość winna być zaplanowana przez grupę projektową składającą się z przedstawicieli specjalistów z różnych dziedzin, architektów krajobrazu, urbanistów, naukowców środowiska, socjologów i właśnie mieszkańców dzielnicy.