IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Wybieg dla psów na terenie Skweru Harcerskiego im. Szarych Szeregów

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Część działki 653/26 czworokąt 31x72x24x72 m jeden bok dłuższy przylega do działek 655/1 i 655/2 drugi bok dłuższy równoległy do Alei Sław 1m za cokołami. Bok 24m równoległy do działki 653/25 oddalony o 10m. Bok 31m równoległy do chodnika do Kredowiska

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
100000.00 zł

RODZAJ PROJEKTU
INWESTYCYJNY MAŁY

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Projekt zakłada powstanie wybiegu dla psów o powierzchni ok. 20 arów (mapka z zaznaczonym terenem wybiegu w załączniku), zlokalizowanego na terenie Skweru Harcerskiego im. Szarych Szeregów na części działki numer 653/26. Kształt wybiegu to czworokąt o bokach ok. 31x72x24x72 metry, gdzie jeden bok dłuższy przylega do działek 655/1 i 655/2 (teren po Poliklinice), drugi bok dłuższy biegnie równolegle do Alei Sław, ok. 1m za cokołami. Bok krótszy 24m jest równoległy do działki 653/25 i oddalony od granicy działki o 10m. Bok o długości ok. 31m przebiega równolegle do chodnika prowadzącego do placu zabaw „Kredowisko”. Projekt zakłada powstanie wybiegu dla psów o powierzchni ok. 20 arów (mapka z zaznaczonym terenem wybiegu w załączniku numer 1), zlokalizowanego na terenie Skweru Harcerskiego im. Szarych Szeregów na części działki numer 653/26. Powstanie wybiegu jest bardzo potrzebne ze względu na brak bezpiecznego, ogrodzonego miejsca dla psów w tej części miasta. Pozwoli to na zapewnienie psom zaspokojenia potrzeb gatunkowych w infrastrukturze miejskiej w bezpośrednim centrum miasta. Wśród mieszkańców wiele osób to właściciele psów, żywo zainteresowani dobrostanem swoich czworonogów, ale także bezpieczeństwem innych użytkowników terenów zielonych, szczególnie dzieci. Teren na którym utworzony zostanie wybieg jest doskonałym miejscem. Jest on omijany przez osoby z dziećmi ze względu na jego zaniedbanie, walające się śmieci i potłuczone szkło. Ta część skweru stanowi bowiem miejsce spożywania alkoholu dla niektórych „spacerowiczów”. Stworzenie ogrodzonego wybiegu rozwiąże ten problem całkowicie, a dodatkowo zapewni właścicielom psów możliwość spuszczenia psów ze smyczy. Psy będą mogły się wybiegać, pobawić ze sobą, bez przeszkadzania spacerowiczom i osobom uprawiającym sport (bieganie, jazda na rolkach, itd.). Zapewnieni to bezpieczeństwo czworonogom, ale przede wszystkim innym użytkownikom skweru. Powstanie wybiegu ma szanse ograniczyć przypadki niezgodnego z prawem wypuszczania psów, szczególnie dużych. Działka na której zlokalizowany będzie wybieg jest miejscem, gdzie każdego dnia psy wyprowadzane są na spacery. Wybieg będzie miejscem ogólnodostępnym, zgodnym z zasadami uniwersalnego projektowania. Osoby zainteresowane będą mogły korzystać z niego bez ograniczeń czasowych. Wybieg będzie ogrodzony siatką o wysokości około 1,5 m. Wejście na wybieg będzie znajdować się od strony placu zabaw „Kredowisko”, przez „śluzę”. Przy furtce zostanie zamontowany podjazd dla wózków tak, aby mogły z niego korzystać osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych. Wskazane jest zamontowanie bramy umożliwiającej wjazd na teren wybiegu samochodów służb sprzątających i obsługi technicznej. Na wybiegu zostanie zamontowany kosz oraz dwie ławki. Bloczki betonowe pokrywające część powierzchni zostaną usunięte, a na tej części powstanie piaskownica i podstawowy tor przeszkód. Zostanie stworzony i umieszczony przy wejściu na wybieg regulamin korzystania z wybiegu, do którego będą zobowiązani stosować się wszyscy jego użytkownicy. W wyniku realizacji projektu dojdzie do zaspokojenia potrzeb gatunkowych psów, które potrzebują przestrzeni do wybiegania się i zabawy, czyli zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa, zarówno przez zmniejszenie ilości nielegalnego wypuszczania psów, ale również przez zagospodarowanie zaniedbanej części skweru.

OPIS DZIAŁAŃ:

Ogrodzenie terenu wybiegu siatką o wysokości ok 1,5m na trzech bokach: ok. 31m – od strony placu zabaw „Kredowisko”, ok. 72m – wzdłuż Alei Sław, 1m za cokołami, ok. 24m – równolegle do granicy działki 653/25, w odległości 10m. Zainstalowanie od strony placu zabaw „Kredowisko” „śluzy”, tj. wygrodzenie terenu ok. 4-9 m kwadratowych z dwoma furtkami, umożliwiające bezpieczne wchodzenie i wychodzenie. Wykonanie przy furtce podjazdu dla wózków tak, aby mogły z niego korzystać osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych. Zamontowanie w ogrodzeniu od strony placu zabaw „Kredowisko” bramy umożliwiającej wjazd na teren wybiegu samochodów służb sprzątających i obsługi technicznej. Wykonanie utwardzonego dojścia do furtki. Usunięcie bloczków betonowych pokrywających część powierzchni wybiegu. Wykonanie na tej części piaskownicy i podstawowego toru przeszkód. Zamontowanie kosza i dwóch ławek. Stworzenie i umieszczenie przy wejściu na wybieg regulaminu korzystania z wybiegu.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku