IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

„Przyjazny Bocianek dla każdego”: Mini Park, Skwer Staszicowski, Strefa Relaksu, Jedynka bez barier – podjazd dla osób niepełnosprawnych

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Mini Park, Skwer Staszicowski, Strefa Relaksu, Jedynka bez barier – podjazd dla osób niepełnosprawnych -dz. nr 278/16, 278/6. W/w działki są w obrębie 0011.

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
1900000.00 zł

RODZAJ PROJEKTU
INWESTYCYJNY DUŻY

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Osiedle Bocianek nieustannie wzbogaca się o nowych mieszkańców, dzięki trwającej rozbudowie. Przybywa rodzin z małymi dziećmi/młodzieżą, ale sporą część stanowią również osoby starsze. W pobliżu brak jest inwestycji przeznaczonych do relaksu i wypoczynku, jak również umożliwiających integrację miejscowej społeczności. Lokalizacja Strefy Relaksu uzasadnia potrzebę inwestycji. Niezbędne staje się zapewnienie odpowiednich warunków do rekreacji i wypoczynku. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców osiedla Bocianek, pragniemy zagospodarować teren przy Szkole Podstawowej nr 1 poprzez budowę przestrzeni relaksu i zabawy, Skwerku Staszicowskiego, Mini Parku oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą. Planujemy rewitalizację i przebudowę wewnętrznego placu znajdującego się przy szkole, który będzie ogólnodostępny - będą mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy Bocianka i okolic. Nowa infrastruktura spełni standardy bezpieczeństwa. Strefa Relaksu - Obecnie plac przy szkole pokryty jest mocno wyeksploatowaną nawierzchnią asfaltową, niebezpieczną dla użytkowników. Zmiana dotychczasowej nawierzchni na ogrodowe płyty betonowe połączona z powierzchnią trawiastą pozwoli na uatrakcyjnienie obszaru wraz z infrastrukturą terenu szkoły. Ponadto w przestrzeni relaksu umieszczenie urządzeń typu: kosz do gry w piłkę, bramka do piłki nożnej, gry podwórkowe na nawierzchni z ogrodowych płyt betonowych (szachy, klasy, chińczyk, twister), tablica edukacyjna, tablica do pisania kredą, bilard nożny itp. uatrakcyjni rodzinne zabawy mieszkańców osiedla Bocianek. Starsi lokatorzy będą mogli zrelaksować się na ławeczkach w cieniu pod pawilonami ogrodowymi. Wokół placu będzie rozciągał się pas zieleni o szerokości do 4 m. Uczniowie i wychowankowie sąsiadujących placówek oświatowych: SP1, PS32, PS1, ŻS12 będą mieli możliwość wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu w nowoczesnej Strefie Relaksu. Planujemy również wykonanie ciągów komunikacyjnych, w tym drogi, do dziedzińca budynku. Wykonane zostanie również odwodnienie terenu. Miejsce sprzyjałoby aktywnemu wypoczynkowi dla całych rodzin. Obiekt byłyby również wykorzystywany do przeprowadzania imprez rekreacyjnych o charakterze integracyjnym np. festyny, rodzinne pikniki. Skwerek Staszicowski Zieleń tu jest zaniedbana. W około jest kilka drzew, kawałki asfaltu i zniszczone murki. Brakuje koszy na śmieci i miejsc do siedzenia. Proponowany skwerek z ławkami i koszami na śmieci będzie zielony i miły dla oka. Ławki umożliwią odpoczynek osobom przemieszczającym się po okolicy. Wykonany zostanie również chodnik wraz z całą infrastrukturą. Jest on usytuowany w bezpośredniej bliskości zabudowy oraz na trasie codziennych wędrówek wielu osób. Niewielki, ogólnodostępny skwer uzupełni przestrzeń publiczną, jako miejsce spotkań, dając szansę na wzmocnienie relacji sąsiedzkich. Będzie ogólnodostępny. Mini Park Obecnie to teren porośnięty trawą, z kilkoma drzewami. Pod powierzchnią trawy znajduje się warstwa betonu, która uniemożliwia nasadzenie nowych drzewek. Zagospodarowanie terenu obejmie prace związane z przygotowaniem gruntu i nasadzeniem drzew klonu globosum. Teren przyszłego Mini Parku przylega do chodników osiedlowych z obu stron. Obsadzenie tego miejsca drzewami uczyni ten obszar miłym, estetycznym i bezpiecznym miejscem. Stanowiłby on swoiste zielone płuca osiedla Bocianek, a przede wszystkim stałby się on wizytówką osiedla. Mini Park wkomponuje się w infrastrukturę okolicznych bloków. Będzie ogólnodostępny. Efekt to poprawa estetyki otoczenia, wykorzystanie przestrzeni ogólnodostępnej i jej lokalizacji w centrum osiedla Bocianek. „Jedynka bez barier” - podjazd dla osób niepełnosprawnych – wejście główne do szkoły Podjazd bardzo ułatwi dostęp do Szkoły młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. Poza tym wielu dorosłych odwiedzających budynek szkoły, rodziców lub osób, które współpracują ze szkołą z instytucji pomocowych, fundacji czy mediów to osoby z niepełnosprawnością ruchową. Muszą one pokonać wysokich 12 stopniowych schodów. Budynek jest wykorzystywany również w dniach bez zajęć lekcyjnych na przeprowadzenie innych wydarzeń np. wyborów samorządowych, parlamentarnych czy prezydenckich. Społeczność osiedla Bocianek to również osoby starsze, które niejednokrotnie odbierają uczniów po zajęciach szkolnych. Dlatego wskazane jest zlikwidowanie w/w bariery poprzez przeprowadzenie modernizacji: 1. Demontaż murków zewnętrznych po obu stronach schodów 2. Balustrady schodowe zewnętrzne poboczne jak i środkowe 3. Schody wyłożone płytkami antypoślizgowymi wraz z uzupełnieniem ubytków i naprawą podłoża 4. Podnośnik pionowy, platformowy dla niepełnosprawnych z montażem 5. Teren wyłożony kostką dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą Modernizacja wejścia do budynku użyteczności publicznej, pozwoli osobom o ograniczonej mobilności pokonać barierę architektoniczną związaną z ich niepełnosprawnością. Wybrane miejsca są usytuowane w obrębie zabudowań szkoły, co pozwala na spełnienie standardów bezpieczeństwa. Wkomponowanie roślinności podniesie komfort korzystania z tego terenu. Powstaną również miejsca zacienione, dające wytchnienie podczas zabawy i relaksu. Z pewnością Strefa Relaksu, Skwerek Staszicowski, Mini Park czy podjazd dla osób niepełnosprawnych spełni oczekiwania mieszkańców osiedla Bocianek i mieszkańców Kielc. Planowana infrastruktura będzie adekwatna dla osób z niepełnosprawnościami i nie będzie stanowiła barier dla nich w użytkowaniu. Pomysł realizacji zadania jest w pełni akceptowany przez dyrekcję SP nr 1.

OPIS DZIAŁAŃ:

Strefa Relaksu 1. Usunięcie zniszczonej nawierzchni asfaltowej 2. Położenie ogrodowych płyt betonowych 3. Wykonanie odwodnienia terenu 4. Uzupełnienie powierzchni 4 m pasem zieleni 5. Zamontowanie ławek 6. Zdemontowanie starego piłkochwytu znajdującego się na dziedzińcu i zamontowanie nowego 7. Umieszczenie urządzeń typu: kosz do gry w piłkę, bramka do piłki nożnej, gry podwórkowe na nawierzchni z ogrodowych płyt betonowych (szachy, klasy, chińczyk, twister), tablica edukacyjna, tablica do pisania kredą, bilard nożny itp. 8. Wykonanie drogi dojazdowej do dziedzińca szkoły 9. Uzupełnienie infrastruktury terenu szkoły Skwerek Staszicowski 1. Usunięcie kawałków asfaltu, zniszczonego murku oraz chodnika 2. Przygotowanie gruntu do wysiania trawy 3. Zamontowanie kosza na śmieci 4. Zamontowanie ławek 5. Położenie nowego chodnika Mini Park 1. Usunięcie betonu znajdującego się pod powierzchnią trawy 2. Przygotowanie gruntu i nasadzenie drzew - klon globosum „Jedynka bez barier” - podjazd dla osób niepełnosprawnych – wejście główne do szkoły 1. Demontaż murków zewnętrznych po obu stronach schodów 2. Balustrady schodowe zewnętrzne poboczne jak i środkowe 3. Schody wyłożone płytkami antypoślizgowymi wraz z uzupełnieniem ubytków i naprawą podłoża 4. Podnośnik pionowy, platformowy dla niepełnosprawnych z montażem 5. Teren wyłożony kostką dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą

DODATKOWE INFORMACJE:

Pomysł realizacji zadania jest w pełni akceptowany przez Dyrektora SP nr 1 w Kielcach


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 4 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załacznik 5 do wniosku