IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Woonerf dla Kielc

PROPONOWANA LOKALIZACJA
ulica Hipoteczna pomiędzy Leonarda, a placem Wolności

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
1800000.00 zł

RODZAJ PROJEKTU
INWESTYCYJNY DUŻY

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Ulica może służyć wszystkim uczestnikom ruchu - samochodom, rowerom i przede wszystkim pieszym. Jednocześnie może też pomieścić wiele funkcji, elementów małej architektury i znajdzie się na niej miejsce na pięknie urządzoną zieleń. Na tej samej ulicy może funkcjonować przejazd dla aut, szeroka przestrzeń dla pieszych, ogródki kawiarniane, ławki, stojaki na rowery, a nawet miejsca parkingowe. Wszystko to może być w towarzystwie wysokich drzew i zieleńców, które dają cień i ochładzają w upalne dni. Obecnie nie mamy w centrum miasta takiej ulicy, która łączyłaby tak wiele funkcji jednocześnie. Woonerf jest najlepszym możliwym kompromisem dla tych, którzy są zwolennikami ruchu samochodowego w centrum miasta, a pieszymi, którzy potrzebują więcej przestrzeni dla ludzi i zieleni. Celem projektu jest poprawna przebudowa ulicy Hipotecznej i przekształcenie jej w ulicę spacerową z uspokojonym ruchem samochodowym. Uważamy, że potencjał oraz szerokość tej ulicy są nieodpowiednio wykorzystane. Proponujemy, aby przebudowa objęła takie elementy jak: stworzenie eleganckiej ulicy bez krawężników wykonanej z granitu - szarego i czerwonego - ten drugi powinien być dominujący, co odróżni tę drogę od pozostałych w centrum miasta. utworzenie szpaleru drzew (najlepiej inne gatunki niż dotąd stosowane w mieście, mogą to być np. wiśnie piłkowane) oraz licznych zieleńców utworzenie co najmniej dwóch parkingów rowerowych z licznymi uchwytami u-kształtnymi ustawienie mebli miejskich, w tym ławki skierowane do siebie zabezpieczenie przestrzeni pod ogórki kawiarniane, szczególnie tam, gdzie na parterze są lokale usługowe (okolice lodziarni i placu Wolności oraz środkowy odcinek pomiędzy Sienkiewicza i Leonarda) cała szerokość ulicy powinna być na jednym poziomie przystosowanie organizacji ruchu do pierwszeństwa pieszych i rowerzystów miejsca parkingowe mogą być przewidziane w pobliżu ul. Leonarda; w pobliżu placu Wolności jest już duży parking oświetlenie ulicy stylowymi latarniami (mogą być to również te montowane do budynków)  środkowe strefy przekroju poprzecznego ulicy powinny mierzyć: 3m - możliwy przejazd samochodowy; 2,5m-3m strefa ogródków / drzew / małej architektury / miejsc postojowych; 1,5m-2m - ciąg pieszo-rowerowy; Wybór ulicy nie jest przypadkowy - to miejsce dawno nieremontowane, zapomniane, z licznymi dziurami w nawierzchni. Dzięki przebudowie na ulicach pojawią się drzewa, których praktycznie tam nie ma i miejsca na ogródki kawiarniane. To z kolei może być zachętą dla nowych punktów gastronomicznych w centrum miasta. Dodatkowym atutem jest kontynuacja ciągu pieszego z ulicy Sienkiewicza w kierunku Placu Wolności. Uważamy, że ta przebudowa ożywi to miejsce. Warto podkreślić, że pierwszy polski woonerf powstał właśnie ze środków budżetu obywatelskiego w 2014 roku. Kolejne edycja BO „przyciągnęła", aż 6 podobnych wniosków tylko w jednym mieście, a obecnie podobne rozwiązania powstają w dużych miastach w całej Polsce. Jako alternatywne miejsce, które mogłoby przejść podobną transformację wskazujemy ulicę Silniczną.

OPIS DZIAŁAŃ:

1. Dopracowanie szczegółowej koncepcji przebudowy 2. Zdobycie odpowiednich zezwoleń i ogłoszenie przetargu 3. Roboty budowlane 4. Huczne otwarcie zielonej, eleganckiej przestrzeni wspólnej wszystkich Kielczan i Kielczanek


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 4 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załacznik 5 do wniosku