IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Zielona enklawa osiedla Czarnów – Park Czarnowski

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Obszar przylagający do nowobudowanego osiedla Lecha oraz Kościoła Miłosierdzia Bożego

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
280000.00 zł

RODZAJ PROJEKTU
ZIELONY

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Celem projektu jest utworzenie przyjaznego, zielonego zakątka (parku) na obecnie zaniedbanym i niewykorzystywanym terenie przylegającym do nowo budowanego osiedla przy ulicy Lecha. Aktualnie w obrębie osiedla Czarnów i najbliżej okolicy nie istnieje żaden Park osiedlowy lub zielone przyjazne miejsce sprzyjające mieszkańcom do spędzenia wolnego czasu na wolnym powietrzu w otoczeniu terenów zielonych. W chwili obecnej teren opisany działką 1099/15 jest silnie zarośnięty, nieuporządkowany i nie stanowi pomimo swojej dogodnej lokalizacji miejsca odpowiedniego dla spacerów lub wypoczynku dla mieszkańców. Miejsce to po wykonanej rewitalizacji może stanowić zaciszne miejsce spotkań dla mieszkańców przylegających do niego osiedli i domków jednorodzinnych.

OPIS DZIAŁAŃ:

Do realizacji proponuje się zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 23 000,00 m2 na cel utworzenia parku osiedlowego. W ramach zagospodarowania istniejącego terenu proponuje się: • Sporządzenie ekspertyzy dendrologicznej aktualnego drzewostanu terenu parku, • Wykonanie niezbędnych prac związanych z oczyszczeniem parku oraz koniecznych prac wynikających z przeprowadzonej ekspertyzy, • Wytyczenie i wykonanie alejek spacerowych wraz z miejscami dla wypoczynku (ławek, siedzisk, stojaków rowerowych), • Wytyczenie i wykonanie ścieżki w formie kwadratu lub koła okalającej park po obwodzie – miejsce dla mieszkańców biegających (po obwodzie około 500 m), • Wyznaczenie i wykonanie centralnego placu (skweru) z nowymi nasadzeniami (albo wykorzystaniem istniejących) lub utworzenia miejsca przyjaznego dla najmłodszych – nowoczesnego placu zabaw, • Wyeksponowanie znajdujących się na terenie działki drzew (pomników przyrody) wraz z ich opisem (gatunku, szacowanego wieku itd.), • Ustawienie przynajmniej jednej zadaszonej altany parkowej, • Montaż karmników i budek lęgowych dla ptaków, domków dla owadów, • Ustawienie innych obiektów małej architektury (donice, pergole, poidełko), • Wykonanie nocnego oświetlenia kluczowych miejsc w nowym parku, • Do rozważenia wykonanie monitoringu wizyjnego terenu.

DODATKOWE INFORMACJE:

W załączeniu zdjęcie przykładowego zagospodarowania terenu dla parku o zbliżonym kształcie i rozmiarach (park St Stephen's Green)