IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Czytam, bo chcę, czytam, bo widzę

PROPONOWANA LOKALIZACJA
miasto Kielce

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
30000.00 zł

RODZAJ PROJEKTU
NIEINWESTYCYJNY

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach obsługują około 19 tysięcy czytelników, głównie starszych mieszkańców kieleckich osiedli. Wiele z tych osób to emeryci, renciści, osoby starsze i mające problemy ze wzrokiem. Placówki biblioteczne starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom tej grupy odbiorców realizując np. akcję „Książka na telefon". Pozycje z „dużą literą" są też bardzo chętnie widzianym gościem w naszych mieszkaniach. Będąc aktywnym czytelnikiem w tych właśnie placówkach i jako osoba mająca problemy ze wzrokiem wiem, jak ważna jest fizyczna forma przekazu treści literackich. Celem projektu jest zakup książek z dużą czcionką do tych właśnie filii, aktywizacja osób starszych i przeciwdziałanie ich samotności. Dużą grupę użytkowników bibliotek stanowią osoby, których nie stać na zakup książek, a nie wyobrażają sobie bez nich życia. Często książka to jedyny kontakt z kulturą. Biblioteka stara się corocznie kupować jak najwięcej nowych pozycji z „dużą literą", ale ich ilość w stosunku do potrzeb czytelniczych mieszkańców naszych osiedli nie jest wystarczająca.

OPIS DZIAŁAŃ:

Działania: - zakup książek z „dużą literą", - udostępnianie zakupionych książek szerokiemu gronu użytkowników, w tym osobom starszym i z niepełnosprawnością wzroku, - zacieśnianie kontaktów między osobami starszymi i ich społeczno-kulturalna aktywizacja.