IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach przy ul. Kościuszki 5, działka 424, 426, obręb 0017

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
200000.00 zł

RODZAJ PROJEKTU
INWESTYCYJNY MAŁY

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Celem projektu jest rozbudowa oferty sportowo-rekreacyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach oraz dla mieszkańców w ścisłym centrum miasta. Bieżnia lekkoatletyczna umożliwi realizację zajęć ruchowych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Nowy obiekt sportowy wpłynie pozytywnie na atrakcyjność zajęć lekcyjnych oraz pozwoli lepiej przygotować młodzież do zawodów sportowych. Projekt zawiera budowę bieżni lekkoatletycznej 2- torowej, do biegu 60 metrów.

OPIS DZIAŁAŃ:

Aktualnie stan bieżni szkolnej nie pozwala na bezpieczne prowadzenie zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży, które są niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju. Chcielibyśmy stworzyć bezpieczne, sportowe miejsce z dodatkowym oświetleniem i zabezpieczeniem monitoringowym w celu zwiększenia bezpieczeństwa w godzinach popołudniowych i wieczornych po zakończeniu pracy szkoły, w tym: 1.Przygotowanie podłoża pod budowę bieżni (wyrównanie podłoża, wykonanie drenażu, utwardzenie podłoża, zabezpieczenie strefy bezpieczeństwa wokół bieżni). 2. Wykonanie bieżni według projektu. Posiadamy projekt realizacji bieżni lekkoatletycznej wykonany w trakcie projektowania realizacji budowy boiska o nawierzchni poliuretanowej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:

Planowana inwestycja jest ściśle powiązana z już realizowanym projektem budowy boiska poliuretanowego oraz placu zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.