IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nowoczesna biblioteka = nowoczesny czytelnik

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Realizacja projektu odbywać się będzie na terenie Kielc w 13 placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
28000.00 zł

RODZAJ PROJEKTU
NIEINWESTYCYJNY

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Trzecie miejsce, ośrodek wspierający dostęp do wiedzy, informacji, kultury i technologii – tak krótko można scharakteryzować współczesną bibliotekę. Niestety wciąż można spotkać się z poglądem, że w erze cyfrowej biblioteka to przeżytek. A tymczasem, w odpowiedzi na potrzeby użytkowników zmienia się jej sposób pracy, wygląd i oferta. Instytucje te prężnie się rozwijają i starają nadążyć za potrzebami swoich czytelników oraz rozwijającą się technologią. W obliczu aktualnej sytuacji pandemicznej, kiedy wielu z nas stoi przed koniecznością zmiany organizacji swojego życia, mieszkańcy powinni mieć bezwzględny dostęp do bogatego zasobu e-materiałów, do których dostęp będzie nieograniczony miejscem zamieszkania. Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach jako pierwsza w regionie świętokrzyskim w 2019 roku uruchomiła wypożyczalnię e-booków z poziomu katalogu bibliotecznego, w 2021 dzięki realizacji projektu z budżetu obywatelskiego uruchomiła wypożyczalnię e-audiobooków. Obie cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem czytelników. Tym, co obecnie ogranicza tę formę wypożyczeń jest sposób zapisu do biblioteki. Trzeba się w niej stawić osobiście, aby dokonać zapisu na zasadach określonych regulaminem wypożyczeń. Wdrożenie zdalnego zapisu zniweluje ograniczenia związane z miejscem zamieszkania. Przy wykorzystaniu opcji potwierdzenia danych w trybie video, każdy obywatel Polski posiadający dokument tożsamości będzie miał możliwość dołączenia do grona czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzięki tej inicjatywie Biblioteka wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom osób, które chcą korzystać ze zbiorów bez konieczności wychodzenia z domowego zacisza, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. A co z czytelnikami, którzy będą chcieli zapisać się do biblioteki osobiście? W jaki sposób biblioteka zaskoczy ich nowoczesnością? Może nowym sposobem podpisywania dokumentów?! Nowoczesna technologia e-podpisu rejestruje bowiem takie same unikatowe dane podpisującego jak tradycyjny podpis. Elektroniczne podpisywanie dokumentów jest więc w pełni bezpieczne. E-podpis będzie umieszczany na karcie zapisu, a następnie w bazie danych biblioteki i drukowany na żądanie czytelnika. Rozwiąże to problem wyszukiwania kart zapisu w składnicy akt, ułatwi proces pobierania tych danych, jak również przechowywania informacji z papierowych kart zapisu. Zgromadzone przez bibliotekę papierowe karty zapisu, po ich digitalizacji, już jako zaszyfrowane PDF-y trafią do bazy danych biblioteki. Jakie są więc największe zalety nowego sposobu podpisywania dokumentów w bibliotece? Ograniczenie zużycia papieru, ekologia, wygoda, szybkość! Miejska Biblioteka Publiczna może być eko-biblioteką i stać się jedną z niewielu w Polsce, które wdrożyły procedurę e-podpisu w swoich placówkach. Celem realizacji projektu jest unowocześnienie i poszerzenie usług Biblioteki, zwiększenie jej zasięgu oddziaływania, zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu, wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych oraz uatrakcyjnienie działań bibliotecznych w środowisku lokalnym. Szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych dodatkowo może stać się uruchomienie przez bibliotekę centrum SMSC w oparciu o modem GSM. Osoby starsze i niepełnosprawne często mają problem z obsługą komputera i poruszaniem się w wirtualnym świecie. Posiadają jednak telefony komórkowe, których obsługa nie nastręcza im problemów. Uruchomienie centrum SMSC to możliwość samodzielnego zarządzania przez każdego czytelnika biblioteki osobistym kontem bibliotecznym za pomocą komend wydawanych przez SMS-y. To również przypominanie o terminie zwrotu 7 dni i 1 dzień przed upływającym terminem, informacja o przekroczeniu terminu zwrotu o 7 dni czy informowanie o oczekujących rezerwacjach. Zarządzanie kontem bibliotecznym za pomocą komend wydawanych przez SMSy będzie możliwe tylko telefonem, na który czytelnik ma aktywowane powiadomienia. Miejska Biblioteka Publiczna jest najbardziej kompetentną i wyspecjalizowaną instytucją do realizacji tego zadania, a dostosowując swoją ofertę do potrzeb użytkowników będzie bardziej przyjazna i atrakcyjna dla mieszkańców. Dzięki zdalnemu zapisowi zwiększy zasięg swojego oddziaływana, stanie się swoistym oknem na świat również dla użytkowników z innych regionów Polski, a może nawet i świata. Z realizacji zadania skorzystają różne grupy wiekowe - dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby niepełnosprawne.

OPIS DZIAŁAŃ:

1. Uruchomienie zdalnego zapisu (video zapisu) do biblioteki - ok. 1500 zł. Jest to koszt jednorazowy. Po uruchomieniu zdalnego zapisu zniwelowane zostaną ograniczenia związane z miejscem zamieszkania. Wykorzystując opcję potwierdzenia danych w trybie video, każdy obywatel Polski posiadający dokument tożsamości będzie miał możliwość dołączenia do grona czytelników biblioteki miejskiej. Dzięki tej inicjatywie Biblioteka wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom osób, które chcą korzystać ze zbiorów bez konieczności wychodzenia z domowego zacisza, osób starszych i niepełnosprawnych. Zapis przebiegać będzie dwuetapowo. W pierwszym, osoba zainteresowana korzystaniem ze zbiorów biblioteki, w specjalnym formularzu zamieszczonym w katalogu bibliotecznym wprowadza swoje dane adresowe i numer telefonu oraz potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem. Na wpisany w formularzu nr telefonu otrzymuje wiadomość SMS zawierającą w treści TOKEN. Po jego prawidłowym wprowadzeniu zostanie poinformowana, o oczekującym ją, w ciągu trzech dni roboczych, połączeniu video (Google Duo) z określonego nr telefonu. W drugim etapie - podczas video połączenia bibliotekarz poprosi o okazanie dowodu osobistego – spisze z niego numer PESEL oraz imię i nazwisko. Po wprowadzeniu danych do systemu czytelnik otrzyma SMS-a z danymi do logowania na swoje nowo utworzone konto biblioteczne. Od tego momentu będzie mógł korzystać z e-zbiorów biblioteki. 2. Rozbudowa użytkowanego przez bibliotekę systemu bibliotecznego o moduł do podpisu elektronicznego – 2550 zł. Jest to koszt jednorazowy. Zapis do biblioteki za pomocą jednego podpisu? Tak to możliwe! Elektroniczne podpisywanie dokumentów jest bardzo wygodne i w pełni bezpieczne, ponieważ nowoczesna technologia e-podpisu rejestruje takie same unikatowe dane podpisującego jak tradycyjny podpis. Wystarczy jeden podpis złożony na urządzeniu elektronicznym, podobnie jak przy odbiorze paczki u kuriera. E-podpis zostanie umieszczony na karcie zapisu, a następnie w bazie danych biblioteki. Rozwiąże to problem wyszukiwania kart zapisu w składnicy akt, ułatwi proces pobierania tych danych, jak również przechowywania danych papierowych. 3. Zakup tabletów graficznych, umożliwiających bezpieczne podpisywanie dokumentów – 20.000 zł. Jest to koszt jednorazowy. Podpis elektroniczny na tablecie pozwoli ograniczyć koszty oraz zoptymalizować pracę dzięki zastąpieniu dokumentacji papierowej formą cyfrową. 4. Zakup skanera z podajnikiem umożliwiającego digitalizację papierowych kart zapisu przechowywanych obecnie w bibliotece - 2350 zł. Jest to koszt jednorazowy. Wskazana jest współpraca ze skanerem wyposażonym w podajnik mieszczący kilkadziesiąt kartek. Jeżeli w zeskanowanym dokumencie zostanie rozpoznany PESEL, skan zostanie automatycznie zapisany jako zaszyfrowany PDF, a następnie pobrany kolejny do obróbki cyfrowej. 5. Uruchomienie centrum SMSC w oparciu o modem GSM – 1600 zł Osoby starsze i niepełnosprawne mogą mieć problem z obsługą komputera i poruszaniem się w wirtualnym świecie. Posiadają jednak telefony komórkowe, których obsługa nie nastręcza im większych problemów. Uruchomienie centrum SMSC to możliwość samodzielnego zarządzania przez każdego czytelnika biblioteki własnym kontem bibliotecznym za pomocą komend wydawanych przez SMS-y. To również przypominanie o terminie 7 dni i 1 dzień przed upływającym terminem zwrotu, informacja o przekroczeniu terminu zwrotu o 7 dni czy informowanie o oczekujących rezerwacjach. Zarządzanie kontem bibliotecznym za pomocą komend wydawanych przez SMSy będzie możliwe tylko telefonem, na który czytelnik ma aktywowane w bibliotece powiadomienia. Do realizacji zadania konieczne będzie uruchomienie numeru telefonu z nielimitowanymi SMS-ami do wszystkich krajowych sieci komórkowych.

DODATKOWE INFORMACJE:

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach poza kosztami obsługi abonamentu telefonicznego, na którym opierać się będzie centrum SMSC biblioteki.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku