IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Kastracja dla zwierząt z miasta Kielce

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Kielce

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
29880.00 zł

RODZAJ PROJEKTU
NIEINWESTYCYJNY

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Realizacja programu kastracji zwierząt właścicielskich, jak pokazuje zainteresowanie talonami, nadal jest bardzo potrzebna w naszym mieście. Zainteresowanie mieszkańców wynika zarówno ze zwiększonej świadomości ludzi, jak i z tego, że zabiegi te często są poza zasięgiem finansowym wielu ludzi. Projekt ten, jest niezwykle ważny, gdyż ilość zwierząt bezdomnych w naszym regionie wciąż rośnie. Tendencję tą widać szczególnie w przypadku kotów, których ilość rośnie z roku na rok w zastraszającym tempie. Realizacja projektu pozwoliłaby ograniczyć liczbę bezdomnych zwierząt w naszym mieście. Dzięki temu projektowi zmniejszyłaby się na pewno ilość kotów i psów, które trafiają do schroniska. Oznakowanie zwierząt, które poddane zostaną kastracji, dodatkowo umożliwi ich identyfikację w przyszłości. Jeśli takie zwierzę trafi do schroniska, będzie można szybko ustalić właściciela. Zwierzę takie wróci do domu, nie powiększając tym samym populacji zwierząt bezdomnych, co również jest ogromnym plusem. Kastracja zwierząt wraz z chipowaniem i rejestracją w bazie Safe-Animal będzie dostępna dla każdego mieszkańca miasta, który wyrazi chęć udziału w projekcie. Ze względu na duże zainteresowanie kastracją suk i kocic w naszym projekcie kładziemy szczególny nacisk na te zabiegi. Uzupełnieniem niniejszego projektu, jest osobny projekt dedykowany kotom wolno żyjącym.

OPIS DZIAŁAŃ:

Działania będą polegały na kastracji psów i kotów z miasta Kielce. Zwierzęta będą oznakowane mikrochipem, oraz zarejestrowane w ogólnodostępnej bazie Safe-Animal

DODATKOWE INFORMACJE:

Przewidywane koszty: kastracja pies - 200 PLN kastracja suka - 300 PLN kastracja kocica - 200 PLN kastracja kocur - 150 PLN wszczepienie mikrochipa wraz z rejestracją w bazie Safe Animal - 30 PLN Ze względu na duże zainteresowanie kastracjami suk i kocic planowany rozkład zabiegów w naszym założeniu wygląda następująco: 51 kastracji suk - 300 x 51 = 15 300 PLN 30 kastracji kocic - 200 x 30 = 6 000 PLN 15 kastracji kocurów - 15 x 150= 2 250 PLN 15 kastracji psów - 15x200= 3 000 PLN 111 chipów wraz z rejestracją w bazie Safe Animal - 111 x 30= 3 330 PLN Suma: 29 880 PLN