IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa drogi łączącej ul. Witosa z ul. Orkana/Klonową

PROPONOWANA LOKALIZACJA
dz. nr 1273/22, nr 1273/25 obr. 0006

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
4500000.00 zł

RODZAJ PROJEKTU
INWESTYCYJNY DUŻY

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Budowa nowej drogi łączącej ul. Orkana/Klonową z ul. Witosa usprawni komunikację w północnej części miasta, szczególnie os. Szydłówek/Uroczysko z os. Sieje. Pozwoli także na skierowanie komunikacji publicznej i skrócenie czasu przejazdu przez miasto.

OPIS DZIAŁAŃ:

Budowa nowej drogi wraz z obustronnymi drogami dla rowerów i chodnikami.