IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Drugie pasmo ul. Warszawskiej na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Witosa

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Dz. nr 595/2 obr. 0007

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
2000000.00 zł

RODZAJ PROJEKTU
INWESTYCYJNY DUŻY

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Dobudowa dodatkowego pasma ul. Warszawskiej na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Witosa (rondo) oraz modernizacja istniejącego pasa na ww. odcinku, poprawią komunikację z północną częścią miasta.

OPIS DZIAŁAŃ:

Budowa nowego pasma ul. Warszawskiej oraz remont istniejącego wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej asfaltowej od strony wschodniej z dużą ilością zielenie przydrożnej wysokiej.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku