IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Festyn rodzinny – osiedle Chęcińskie – (występy, pokazy magiczny występ, pokaz ratownictwa, dmuchańce, poczęstunek, wata cukrowa, bańki mydlane, malowanie twarzy farbkami, konkursy dla dzieci i rodziców, wspólna zabawa)

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Osiedle Chęcińskie – strefa śródmiejska miasta Kielce, obręb 0016 miasta Kielce, działka Ew. nr 698/63 – mini boisko.

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
30000.00 zł

RODZAJ PROJEKTU
NIEINWESTYCYJNY

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Impreza będzie kierowana do wszystkich mieszkańców Osiedla Chęcińskie i całych Kielc. Program będzie przewidywał wiele atrakcji. Odbędą się m.in. gry i zabawy integracyjne, zawody sportowe z nagrodami, nie tylko dla najmłodszych, ale również ich rodziców. Pojawią się zespoły taneczne i wokalne, które zaprezentują swoje umiejętności. Podczas festynu będą pracować profesjonalni animatorzy oraz będą pomagać wolontariusze z RSM „Armatury”. Celem podstawowym festynu będzie integracja lokalnej społeczności.

OPIS DZIAŁAŃ:

Zorganizowanie kilkugodzinnego festynu rodzinnego na Osiedlu Chęcińskie, zorganizowanie występów, pokazów, magicznego występu, pokazu ratownictwa, dmuchana zjeżdżalnia, poczęstunek, wata cukrowa, bańki mydlane, malowanie twarzy farbkami, konkursy dla dzieci i ich rodziców, cały festyn poprowadzą profesjonalni animatorzy.