IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nowy plac zabaw - nad Zalewem

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Lokalizacje: działka 915/110, 915/111, 915/175, 915/11 - do wyboru

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
50000.00 zł

RODZAJ PROJEKTU
INWESTYCYJNY MAŁY

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Rewitalizacja terenu zielonego oraz stworzenie miejsc do wypoczynku dla mieszkańców i zabawy dla dzieci na terenie przy kieleckim Zalewie. Budowa tego mini placu to wielokrotnie podnoszony przez mieszkańców postulat, z którego skorzystają wszyscy spacerujący i odwiedzający teren parkowy wokół akwenu.

OPIS DZIAŁAŃ:

Instalacja urządzeń wg załącznika.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku