IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Scyzoryk - Pomnik Scyzoryka w centrum miasta

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Dowolne miejsce, które władze uznają za najbardziej atrakcyjne pod tego typu inwestycję w centrum miasta

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
200000.00 zł

RODZAJ PROJEKTU
INWESTYCYJNY MAŁY

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

W ramach działania wnioskodawca chce doprowadzić do powstania pomnika Scyzoryka w centrum miasta. (np. w okolicach Rynku, Placu Artystów, ulicy Sienkiewicza czy Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica) Jeśli zapytamy mieszkańca Polski (oraz samych Kielc) z czym kojarzą im się Kielce padają najczęściej dwie odpowiedzi - Wiatr i Scyzoryk. (to samo potwierdzają wyniki tych kilku profesjonalnych badań, jakie prowadzono w tej sprawie). Wiatru nie damy rady umieścić na pomniku, dlatego spróbujmy uczynić to ze Scyzorykiem. Chodzi o stworzenie miejsca - symbolu miasta, który miałby szansę stać się miejscem często odwiedzanym i fotografowanym przez mieszkańców i turystów. Idea scyzoryka jako pomnika może wydawać się nietypową, ale tak z rozmów z Kielczanami, jak i odwiedzającymi nasze miasto, wydaje się, że cieszyłby się on dużą estymą i popularnością. A potrzebujemy bardzo takich pozytywnych skojarzeń i miejsc związanych z naszym miastem, ożywiających daną okolicę, przyciągających turystów (i ich pieniądze) Projekt zakłada budowę wolno stojącego, estetycznego, wkomponowanego w otoczenie pomnika, z zagospodarowaniem okolicznego terenu, w szczególności w zieleń, (w zależności od położenia także ścieżkę spacerową i ławeczki), tak by osoby chcące skorzystać z atrakcji mogły to uczynić w komfortowych warunkach, korzystając równocześnie z uroków przyrody.

OPIS DZIAŁAŃ:

W ramach działania wnioskodawca uważa, iż należałoby w pierwszej kolejności skonsultować z mieszkańcami centrum najlepszą wg nich lokalizację na tego typu inwestycję, biorąc pod uwagę w szczególności jej ogólną dostępność. Następnie należy ogłosić konkurs na sam projekt rzeźby (biorąc pod uwagę nie tylko walory artystyczne, ale też - co niezwykle istotne, atrakcyjność komercyjną, przyciągającą turystów do zdjęć - tak by ten pomnik stał się kieleckim odpowiednikiem krakowskiego Smoka Wawelskiego czy warszawskiej Syrenki -), przygotować projekt, wyłonić wykonawcę i przeprowadzić sam proces budowlany (w Polsce istnieją dziesiątki wykonawców tego typu inwestycji, co powinno w momencie przetargu wywrzeć pozytywny wpływ na koszty budowy - dzięki dużej konkurencji) Słuchając jak dużą popularnością cieszy się idea pomnika Scyzoryka wśród mieszkańców, wydaje się, że już sam etap wyboru miejsca, a następnie koncepcji wyglądu samego pomnika, będzie sam w sobie dużą kampanią promocyjną miasta.

DODATKOWE INFORMACJE:

Pomnik taki może być wykonany w dowolnej technice, co pozwoli wybrać taką, która przy utrzymaniu kosztorysu, zapewni odpowiednią jakość.