IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PORZĄDKOWY: 1

Budowa drogi Nowoklonowej łączącej ul. Witosa z ul. Orkana

PROPONOWANA LOKALIZACJA: Działka 1273/22 obręb 0006 i inne

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA: 5 000 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Budowa nowej drogi łączącej ul. Orkana/Klonową z ul. Witosa usprawni komunikację w północnej części miasta, szczególnie os. Szydłówek/Uroczysko z os. Sieje. Pozwoli także na skierowanie tamtędy komunikacji publicznej i skrócenie czasu przejazdu.

OPIS DZIAŁAŃ:

Budowa nowej drogi wraz z obustronnymi drogami dla rowerów i chodnikami z przywilejami dla komunikacji publicznej - możliwość dofinansowania z funduszy UE dla transportu publ.

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY: Michał Jamrozik