IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PORZĄDKOWY: 2

Budowa ul. Kolejarzy łączącej ul. Malików z ul. 1 Maja/Jagiellońską

PROPONOWANA LOKALIZACJA: Teren na północ od os. Ślichowice i Czarnów wzdłuż linii kolejowej m.in. działka nr 1/8 obręb 0008 i inne

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA: 5 500 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Budowa nowej drogi łączącej ul. Malików z ul. 1 Maja/Jagiellońską wraz z budową rond i dróg dojazdowych, usprawni komunikację w północno-zachodniej części miasta, szczególnie os. Ślichowice z os. Herby, os. Czarnów i centrum miasta. Pozwoli także na skierowanie tędy komunikacji publicznej i skrócenie czasu przejazdu.

OPIS DZIAŁAŃ:

Budowa nowej drogi wraz z obustronnymi drogami dla rowerów i chodnikami z przywilejami dla komunikacji publicznej - możliwość dofinansowania z funduszy UE dla transportu publ.

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY: Michał Jamrozik