IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PORZĄDKOWY: 3

Drugie pasmo ul. Warszawskiej na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Witosa

PROPONOWANA LOKALIZACJA: odc. ul. Warszawskiej od ul. Sikorskiego do ul. Witosa

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA: 2 000 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Dobudowa dodatkowego pasma ul. Warszawskiej na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Witosa (rondo) poprawi komunikację z północną częścią miasta.

OPIS DZIAŁAŃ:

Budowa nowego pasma ul. Warszawskiej wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej asfaltowej od strony wschodniej z dużą ilością zieleni przydrożnej - wysokiej.

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY: Michał Jamrozik