IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PORZĄDKOWY: 5

MODERNIZACJA BOISKA NA BARWINKU

PROPONOWANA LOKALIZACJA: ULICA BARWINEK 31 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W KIELCACH

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA: 500 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kielcach na Kieleckim Barwinku. Boisko powstało w roku 2017, od tego czasu nie przechodziło żadnej modernizacji. W 2023 roku z jednej strony zostały wymienione piłkochwyty, reszta siatek jest w strzępach, piłka podczas gry wylatuje z boiska. Nawierzchnia jest w bardzo złym stanie. Pragniemy aby dzięki modernizacji boisko na Barwinku stanowiło centrum aktywności fizycznej i sportowej zarówno dla mieszkańców Barwinka jak i pobliskich osiedli.

OPIS DZIAŁAŃ:

W ramach zadania Modernizacja boiska na Barwinku nastąpi wykonanie następujących zadań: 1. Powierzchniowe oczyszczenie terenu boiska. 2. Demontaż zużytej sztucznej trawy. 3. Przygotowanie podłoża do montażu nowej nawierzchni ze sztucznej trawy, w tym profilowanie i w razie konieczności uzupełnienie podbudowy. 4. Dostawa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej (linie boiska do piłki nożnej wklejone w nawierzchnię, wypełnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej). 5. Dostawa i montaż dwóch bramek piłkarskich aluminiowych wraz z siatkami. 6. Wymiana siatek w istniejących piłkochwytach. 7. Wymiana nie działającego oświetlenia.

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY: Urszula Malinowska