IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PORZĄDKOWY: 7

Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych wzdłuż ul. Miłej wg. załączonej mapy poglądowej

PROPONOWANA LOKALIZACJA: obręb 0009, nr działki 1461/30, wzdłuż ul. Miłej - odcinek od ul. Jagiellońskiej do

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA: 130 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

W związku z niewystarczającą ilością miejsc postojowych w rejonie budynków wielorodzinnych przy ul. Hożej 46 i 48 oraz sąsiadującej szkoły 3LO oraz nowobudowaną inwestycją przy ul. Miłej 6 wnioskujemy o budowę ogólnodostępnych miejsc postojowych, które miałyby być zlokalizowane wzdłuż ul. Miłej (wg załączonej mapy). Dodatkowe miejsca postojowe znacząco poprawią estetykę otoczenia (aktualnie samochodu parkują na rozjeżdżonym trawniku i w błocie). Ponadto budowa około 20 miejsc postojowych przyczyni się do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w miejsca parkingowe, których wciąż brakuje i wpłynie na poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej. Jednocześnie wnioskujemy o wykonanie nasadzeń (np. krzewów w formie żywopłotu) odgradzających parking od części mieszkalnej.

OPIS DZIAŁAŃ:

Budowa około 20 miejsc postojowych wraz nasadzeniami (żywopłot).

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY: Sławomir Dziewięcki