IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PORZĄDKOWY: 8

Rozświetlamy Kieleckie Osiedla - modernizacja oświetlenia na os. Szydłówek - etap I

PROPONOWANA LOKALIZACJA: osiedle Szydłówek

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Oświetlenie na osiedlu Szydłówek jest wyeksploatowane i w złym stanie technicznym. Obecnie nie zapewnia wystarczającego oświetlenia. Słupy latarnie betonowe pochodzą jeszcze z lat 80 ubiegłego wieku. Nowe oświetlenie zwiększy komfort, atrakcyjność i przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców osiedla i użytkowników terenów zielonych czy placów zabaw.

OPIS DZIAŁAŃ:

Zadanie (etap I) będzie obejmowało budowę 25 sztuk nowych słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi ze źródłem LED oraz budowę nowych linii kablowych zasilających to oświetlenie. Z uwagi na koszt całej inwestycji zadanie to zostało podzielone na trzy etapy. Realizacja etapu I pozwoli w kolejnych edycjach BO na realizację kolejnych etapów tj. etapu II i III.

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY: Sylwester Jop