IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PORZĄDKOWY: 10

"CHILL OUT ZONE" STREFA RELAKSU PRZY KIELECKIM ELEKTRYKU

PROPONOWANA LOKALIZACJA: TEREN PRZY ZSE

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Uprawianie sportu i aktywny wypoczynek to niezbędny warunek dbałości o zdrowie oraz zachęta do wspólnego spędzania czasu dla całej rodziny czy grupy rówieśniczej. Uwzględniając potrzebę integracji środowiska i dbałości o kondycję fizyczną zarówno dzieci jak i dorosłych, proponujemy budowę stref relaksu i wypoczynku wraz z parkingiem rowerowym dla mieszkańców Kielc oraz modernizację aktualnego boiska do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki przy Zespole Szkół Elektrycznych. W tej części miasta nie ma atrakcyjnych miejsc relaksu z zewnętrznymi stołami do piłkarzyków, szachów oraz tenisa stołowego jak również leżaków czy altan wypoczynkowych, w których można zjeść "niedzielny obiad" w gronie rodzinnym czy przyjaciół oraz poprowadzić zajęcia lekcyjne. Podążając z nowymi nurtami edukacji nieformalnej chcemy, aby powstała także klasa outdoorowa, umożliwiająca odbywanie zajęć na świeżym powietrzu. Ze względu na lokalizację miejsce takie może być atrakcyjne dla wielu mieszkańców Kielc. Wybudowane boiska cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Jest to najbardziej oblegana strefa sportu w centralnej części miasta. Codziennie z boisk korzystają nie tylko uczniowie szkoły ale przede wszystkim mieszkańcy Naszego miasta. W okresie letnim ustawiają się "kolejki" chcących pograć w siatkówkę czy koszykówkę przez co nawierzchnia poliuretanowa narażona jest na nadmierne wytarcia. Już teraz pojawiają się ubytki przez co uprawianie sportu staje się niebezpieczne. Dalsze pogłębianie się zniszczeń będzie powodować znaczący wzrost kosztów naprawy. Poprzez wdrożenia projektu stworzone zostaną lepsze warunki do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Kielc, co umożliwi odpowiedni rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Pozwoli na bezpieczne i zdrowe spędzanie czasu, rozwijanie pasji, zainteresowań sportowych, uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Przyczyni się do zniwelowania dysproporcji w dostępie do infrastruktury sportowej i związanych z nią możliwości rozwoju tak w sferze kulturalnej, jak i społecznej dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności, która dzięki strefom relaksu i modernizacji boiska mogła by realizować na terenie powstałej infrastruktury różnorodne projekty edukacyjno – kulturalno - społeczne, będące odpowiedzią na potrzeby mieszkańców co z pewnością pozytywnie wpłynie na integrację środowiska oraz bezpieczeństwo.

OPIS DZIAŁAŃ:

Etapy realizacji projektu; 1. Opracowanie dokumentacji projektowo - remontowej, pozyskanie uzgodnień i ewentualnych pozwoleń. 2. Wykonanie altan w strefach relaksu uzupełnionych w parking rowerowy, naprawa nawierzchni boisk, leżaki, stoły betonowe do szachów, piłkarzyków oraz tenisa stołowego. 3. Wyposażenie w roślinność i nasadzenia (maksymalnie 2% budżetu). 5. Odbiór i przekazanie do użytkowania.

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY: PRZEMYSŁAW SZTORC