IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PORZĄDKOWY: 11

SZKOŁA Z KLIMATEM

PROPONOWANA LOKALIZACJA: TEREN PRZYLEGŁY DO ZSE

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA: 100 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Nasza szkoła leży w dość ruchliwym punkcie miasta, ponieważ od południowego zachodu sąsiadujemy z Galerią Korona, a od południa ze szpitalem miejskim i Kliniką Chorób Zakaźnych, która w aktualnym czasie jest bardzo oblegana. Jesteśmy odgrodzeni od jezdni pasem zieleni z żywotników, które są już na tyle duże, że zaczynają stanowić barierę od pyłową i częściowo wyciszającą hałas uliczny. Na terenie działki przed szkołą, jest kilka dużych drzew np. Kasztanowce, wierzba płacząca, kilka klonów jaworów i dwa duże drzewa iglaste, świerk i sosna czarna. Cień jaki dają, jest zbawienny w letnie słoneczne dni, gdyż południowa wystawa okien w salach jest narażona na dużą operację słoneczną, często zbyt uciążliwą. Na działce jest dużo krzewów, pojedyncze forsycje ozdabiające działkę wiosną, a w pełni lata dającą zieleń filtrującą powietrze, śnieguliczki oraz szpalery obsadzające alejkę wejściową pięciornika krzewiastego. Na trawnikach posadzone są również w charakterze soliterów krzewy jałowców płożących. W pobliżu tablicy pamiątkowej patrona szkoły dwa żywotniki zachodnie oraz jałowiec sabiński, a od ulicy szpalery żywotników zachodnich i żywopłot z ligustra. Z kwiatów sezonowych pojawiają się w skrzynkach słoneczniki. Alejki wejściowe obsadzone są liliowcami oraz aksamitką, a wiosną kwitną tulipany i narcyzy. Alejki są wykonane z częściowo z kostki brukowej i część jest asfaltowych. Przy alejkach stoją pojemniki na śmieci oraz nieliczne ławeczki na których można odpocząć w czasie przerw lekcyjnych. Na jednym z trawników jest zaplanowane oczko wodne, które powstaje bardzo powoli i dlatego chcielibyśmy przyczynić się do sfinalizowania tego elementu retencji przyszkolnej, która z punktu widzenia zarówno ekologii jak i estetyki, byłaby dobrym rozwiązaniem. Od strony zachodniej znajduje się trawnik z kilkoma pojedynczymi krzewami oraz ekran przeciwhałasowy porośnięty winobluszczem, odgradzający nasz plac od Galerii Korona. Od północy znajduje się parking i boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią, z której korzystamy na zajęciach wychowania fizycznego oraz korzysta młodzież z pobliskiego osiedla. Nasz projekt ma duże nawiązanie do zagospodarowania wód opadowych. Powiązana jest z tym oczko wodne. W planach mieliśmy budowę zbiornika retencyjnego, który pozwoliłby nam na zbiór wód opadowych, oraz wykorzystywanie ich w systemie nawadniającym do oczka wodnego. System nawadniający opierałby się na nawodnieniu oczka wodnego, wzbudzeniu kaskady wodnej oraz filtrowaniu wody deszczowej wypełniającej akwen za pomocą pompy z filtrem.

OPIS DZIAŁAŃ:

Etapy realizacji projektu; 1. Opracowanie dokumentacji projektowo - remontowej, pozyskanie uzgodnień i ewentualnych pozwoleń. 2. Odbiór i przekazanie do użytkowania.

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY: PRZEMYSŁAW SZTORC