IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PORZĄDKOWY: 12

ELEKTRYCZNY FESTYN RODZINNY

PROPONOWANA LOKALIZACJA: TEREN PRZY ZSE

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Elektryczny Festyn Rodzinno Sportowy to projekt polegający na zorganizowaniu dużego kilkugodzinnego wydarzenia sportowo - kulturalnego dla Mieszkańców Kielc. Celem projektu jest integracja rodzin i umacnianie więzi międzypokoleniowych, dzięki stworzeniu okazji do atrakcyjnego, wspólnego spędzania czasu przez rodziców i dzieci. W ramach projektu będą odbywały się zawody sportowe z wielu dyscyplin dla dzieci i dorosłych, animacja dla najmłodszych oraz liczne zróżnicowane pokazy przeprowadzone przez partnerów. Łącznie kilkadziesiąt różnych atrakcji. Chcemy aby Festyn był przedsięwzięciem masowym, popularnym i na stałe zagościł w życzliwej pamięci wszystkich Kielczan, w szczególności rodzin z dziećmi, do których projekt jest przede wszystkim skierowany. Chcemy przypomnieć rolę Kielc jako Miasta Sportu, do czego idealnie nadają się nasze obiekty. Impreza organizowana w samym centrum miasta będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności.

OPIS DZIAŁAŃ:

W ramach kilkugodzinnego festynu powinny zostać przeprowadzone następujące działania: 1) organizacja różnych aktywności fizycznych dla dzieci i dorosłych, np. turniej piłki nożnej, siatkówki, zawody strzeleckie z broni na plastikowe kulki, 2) organizacja animacji dla najmłodszych, 3) zapewnienie dmuchańca, 4) zorganizowanie grilla i poczęstunku dla uczestników, 5) zapewnienie nagród dla uczestników, 6) organizacja konkursów z nagrodami o różnej tematyce, 7) zapewnienie stoisk i pokazów dot. np: konsultacji medycznych, spotkań z dietetykiem, znakowania rowerów, pokazów ratownictwa medycznego, 8) zapewnienie stoiska klubów sportowych oraz fitness z Kielc oraz obecności kieleckich sportowców.

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY: PRZEMYSŁAW SZTORC