IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PORZĄDKOWY: 13

Integracyjny Festyn – rekreacja i zabawa na osiedlu Bocianek

PROPONOWANA LOKALIZACJA: Obręb: 0011; Numer działki: 278/16; 278/6; 278/13; 278/12; 278/1; 278/8; 278/2; 278/3; 278/14; 278/11; 278/10; 278/20. teren Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach, ul. Leopolda Staffa 7, 25-410 Kielce

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada organizację festynu dla mieszkańców Kielc przy współpracy z Spółdzielnią Mieszkaniową „Bocianek”, Ligą Ochrony Przyrody i innymi firmami. Termin realizacji planowany jest z końcem maja lub początkiem czerwca. Głównym celem festynu jest stworzenie eventu sportowo-rekreacyjno-ekologicznego dla mieszkańców Kielc. Udział w nim jest bezpłatny, a wstęp wolny. Celem wydarzenia będzie integracja międzypokoleniowa. Istotą festynu będzie zachęcenie uczestników do czynnego wypoczynku, zaangażowanie do wspólnych działań w wydarzeniach ekologicznych, artystycznych i społecznych. Zauważalną potrzebą jest stworzenie przestrzeni, w której uczestnicy będą mieli możliwość wspólnego nawiązania kontaktu, skorzystania z wielu przygotowanych atrakcji, możliwości prezentacji własnych talentów. Wydarzenie to będzie także okazją do wspaniałej zabawy i zacieśniania wspólnotowych więzi. Dzięki trwającej rozbudowie Osiedle Bocianek nieustannie wzbogaca się o nowych mieszkańców. Przybywa rodzin z małymi dziećmi/młodzieżą, ale sporą część stanowią również osoby starsze. W pobliżu brak jest zorganizowanych działań związanych z relaksem i wypoczynkiem, jak również działań umożliwiających integrację miejscowej społeczności. Lokalizacja Festynu to dziedziniec szkoły zwany „Strefą Relaksu” oraz cały kompleks sportowo – rekreacyjny, w którego w skład wchodzą: Stadion Mini Atletyczny, boiska do siatkówki, boiska do koszykówki. Wszystkie aktywności w ramach festynu będą ogólnodostępne. Infrastruktura terenu szkoły umożliwia udział w imprezie osobom z niepełnosprawnościami. Celem organizacji festynu jest zarówno integracja mieszkańców jak i wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzenie czasu wolnego. Dzieci nawiązują nowe przyjaźnie i uczą się rywalizacji, a dorośli angażują się w życie osiedla. Pozwoli to na kształtowanie umiejętności współdziałania zespołowego, opartego na wzajemnym zaufaniu i życzliwości.

OPIS DZIAŁAŃ:

Festyn będzie jednodniowy. Zostanie realizowany jako plenerowa impreza w formule rodzinnego festynu sąsiedzkiego mającego na celu zachęcenie do aktywności całych rodzin wraz z dziećmi. Program festynu zakłada wiele atrakcji dla dzieci i dla dorosłych, między innymi: • Plenerowe warsztaty ekologiczne dla dzieci i dorosłych, • Bańki mydlane • zabawy, tańce dla dzieci i rodziców • malowanie twarzy, włosów, tatuaże • Zawody sportowe w tym przeciąganie liny piłką do celu, mega skakanka, taczkowe wyścigi, zumba dziecięca, koralikowe wyścigi, skoki na grupowych rurach, zabawy z chustami animacyjnymi i wiele innych (integrujące) • Karaoke • strzelanie z łuków sportowych, treningowych do tarczy • 2 duże przestrzenne domki do dowolnego ozdabiania farbami przy pomocy wałków, pędzli, rąk • zdjęcia z pluszowym misiem • Wata cukrowa • strefa relaksu dla dorosłych. Motyw wspólnego festynu promuje aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i wspólną zabawę poprzez sport. Przez organizowanie imprez tego typu mieszkańcy mają okazję urozmaicić swój wolny czas oraz zintegrować się z innymi ludźmi, a wszystko to w formie aktywnego wypoczynku w miłej atmosferze. Dla dzieci jest to okazja do wspólnej zabawy z rówieśnikami. Dodatkowo przewidujemy stoisko ze słodkościami i wodę. Atrakcją festynu stanie się plenerowe kino na leżakach. W ramach zadania zakłada się sfinansowanie poniżej wymienionych kosztów, w szczególności: 1) wynagrodzenie podmiotów realizujących poszczególne zadania Festynu; 2) poczęstunek; 3) koszty informacyjno-promocyjne.

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY: Anna Pszczółka