IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PORZĄDKOWY: 14

100 ŁAWECZEK Z PORĘCZAMI USTAWIONYCH NA OSIEDLACH KIELC

PROPONOWANA LOKALIZACJA: Teren Miasta Kielce, poza Centrum i Śródmieściem, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic: KSM, Barwinek, Osiedle Kochanowskiego, Ostra Górka, Bukówka, Podhale.

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Osiedla mieszkaniowe często pozbawione są infrastruktury służącej mieszkańcom. Dawne urządzenia uległy degradacji, brakuje nowych instalacji. Ławeczki dadzą możliwość spędzenia czasu i odpoczynku na wolnym powietrzu dla wszystkich mieszkańców, będą ogólnie dostępne. Są potrzebne szczególnie osobom z małymi dziećmi i seniorom.

OPIS DZIAŁAŃ:

Ławeczki będą ustawiane będą na specjalnie przygotowanym podłożu i do niego przymocowane lub też na terenie utwardzonym, stabilnym, spełniającym warunki podbudowy. Dystrybucją ławeczek będzie się zajmować Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce.

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY: ANNA MYŚLIŃSKA