IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PORZĄDKOWY: 15

Nowe książki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Pilcha w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA: 276/243 Centrala Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Pilcha w Kielcach (obejmuje 13 filii na terenie całego miasta)

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Jako stały czytelnik MBP w Kielcach proponuję wsparcie biblioteki poprzez zakup nowości wydawniczych dla 13-stu placówek MBP w Kielcach pokryty za środków Budżetu Obywatelskiego. Filie biblioteczne stanowią wyjątkową przestrzeń w mieście. To miejsce, w którym my, mieszkańcy wypożyczamy książki i korzystamy z czytelni, ale też miejsce spotkań, integrujące lokalną społeczność. Biblioteki prowadzą też działalność on-line udostępniając relacje na profilu facebookowym, a często są dla wielu osób jedyną namiastką kultury. Każda z tych placówek obsługuje również czytelników, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek czy niepełnosprawność nie mają możliwości dotarcia do biblioteki. Dzięki ofercie biblioteki czytelnicy mają możliwość przeczytania interesujących tytułów, które ukazują się na rynku wydawniczym, jednak ilość tytułów i egzemplarzy jest ciągle niewystarczająca w stosunku do potrzeb czytelniczych i zmusza użytkowników do oczekiwania w długiej kolejce rezerwacji do „książkowych hitów”. Jestem przedstawicielem grupy użytkowników, których nie stać na zakup książek, a nie wyobrażają sobie bez nich życia. Zdaję sobie sprawę z tego, że pracownicy biblioteki czynią próby pozyskania funduszy na nowe książki, ale nie są w stanie zaspokoić całkowicie potrzeb czytelniczych i nadążyć ze swoją ofertą za prężnie rozwijającym się rynkiem wydawniczym. Dlatego ogromną pomocą i dodatkowym wsparciem byłby zakup nowości wydawniczych pokryty ze środków w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dotyczyłoby to zakupu zarówno książek w formie tradycyjnej, jak również książek w postaci ebook, na które zapotrzebowanie w ostatnim czasie znacząco wzrosło. Projekt zakupu nowości wydawniczych będzie służył wszystkim mieszkańcom Kielc, ponieważ księgozbiór biblioteki jest ogólnodostępny i bezpłatny.

OPIS DZIAŁAŃ:

Za pozyskaną z budżetu obywatelskiego kwotę 30000 zł można będzie kupić ponad 1000 woluminów książek i ok. 150 ebooków. Będą to najpoczytniejsze tytuły polecane przez serwisy analizujące rynek książki i znajdujące się wysoko w rankingach czytelniczych. Zakup książek i ebooków zostanie przeprowadzony z zachowaniem procedur obowiązujących w bibliotece. Po zainwentaryzowaniu książek w placówce przeprowadzona zostanie akcja promocyjna, mająca na celu dotarcie z informacją o nowościach i źródle ich finansowania do jak największej liczby odbiorców.

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY: Katarzyna Grimm