IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PORZĄDKOWY: 138

Analiza przestrzeni parkingowej w mieście Kielce

PROPONOWANA LOKALIZACJA: Cały obszar Kielc

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Będąc mieszkańcem bloku na osiedlu z lat 1980-2000 nie sposób nie zauważyć problemu braku miejsc parkingowych. Wystarczy wyjść na spacer w godzinach wieczornych aby zaobserwować ścisk oraz samochody zaparkowane niemal że wszędzie. Czasami widać również kierowców, którzy po 3/4 razy przejeżdżają w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania stosunkowo blisko swojego miejsca zamieszkania. Będą na jednym z takich spacerów zacząłem zadawać sobie pytania: 1. Co jest przyczyną tego problemu? 2. Jak można pomóc w rozwiązaniu tego problemu? 3. Komu powinno zależeć na rozwiązaniu tego problemu? 4. Kto mógłby pomóc w rozwiązaniu tego problemu? 5. Jaka jest skala tego problemu? 6. Skąd wziąć na to pieniądze? Po powrocie spisałem te pytania aby na nie odpowiedzieć następnego dnia. Rozpocząłem analizę. Odpowiedzi: Ad. 1 Oczywiście każdy region jest inny i mogą być różne powody problemów ja wytypowałem te najbardziej popularne: Gęsta zabudowa nie dostosowana do obecnej sytuacji Ø Dobudowywanie nowych budynków mieszkalnych Ø Zajmowanie miejsc parkingowych na osiedlach przez przyjezdnych (osoby spoza osiedla) Ø Korzystanie z miejsc parkingowych przez osoby nieuprawnione Ø Zwiększająca się ilość samochodów na osiedlu Ø Zmieniająca się struktura społeczna Ad. 2 Po odpowiedź sięgnąłem do Internetu aby zobaczyć jak z problemem radzi sobie świat i tu zauważyłem szereg różnych rozwiązań. zał. Nr. 1 i 2 Ad. 3 Pierwsza myśl jaka mi się nasunęła chcąc odpowiedzieć na to pytanie to Ludzie mieszkańcy tego osiedla. Jednak jak zainteresować ludzi problemem? Zacząłem pytać sąsiadów: czy widzą problem?, czy mają pomysł jak go rozwiązać?, kto powinien się zająć problemem? i kto jest odpowiedzialny za problem? Odpowiedź ludzi nakierowała mnie na instytucję bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialne za ten problem. Ad. 4 Z krótkiej ankiety wytypowani zostały Instytucje odpowiedzialne za problem parkingowy: Urząd miasta przecież pobiera podatki, opłaty, zajmuje się urbanistyką, planem zagospodarowania przestrzennego. Po wizycie w urzędzie dowiedziałem się tylko tyle że urząd zdaje sobie sprawę z problemu ale nie ma środków ani planów na walkę z problemem. Miejski zarząd dróg czemu? Ponieważ często jest właścicielem miejsc parkingowych przyległych do dróg wewnątrz mojego osiedla i zarządza miejscami parkingowymi w imieniu miasta. Wydał mi się to trafny adresat do dyskusji o problemie. W tej instytucji chciałem się dowiedzieć ile miejsc parkingowych posiadają w zarządzaniu oraz czy jest możliwość wynajęcia wykupu miejsca parkingowego. Niestety podobnie jak poprzednio nie dowiedziałem się nic oprócz tego że za wynajęcie miejsca parkingowego musiałbym zapłacić Spółdzielnia mieszkaniowa w końcu pobiera szereg opłat może ona mogłaby pomóc w rozwiązaniu problemu. Ad. 5 I tu właśnie zaczął się problem jak oszacować skalę problemu? Pierwsze co przyszło mi do głowy to zestawić liczbę miejsc parkingowych z ilością samochodów na osiedlu. Tylko skąd wziąć takie dane? Okazało się że w większości wyżej wymienionych instytucji nie posiadają takich danych lub nie chce ich udostępnić (np. ilość zarejestrowanych samochodów na osiedlu) od spółdzielni dowiedziałem się tylko że kiedyś liczyli i że jest ich około 5500. Z uwagi na to że sam zajmowałem się pozyskiwaniem danych i mam trochę wiedzy w dziedzinie geoinformatyki postanowiłem policzyć ilość miejsc parkingowych i nanieść je na mapę. Okazało się że część takich danych można znaleźć na darmowej platformie OpenStreatMap jednak było to tylko obrysy nie zawierające żadnych danych o ilości. Dane po uzupełnieniu pozwoliły mi uzyskać informacje o ilości miejsc parkingowych. Kolejnym brakującym elementem było ilość samochodów na osiedlu i tu wyszedłem z założenia że niemalże w każdym mieszkaniu jest jeden samochód lub nawet 2 samochody. W związku z tym udałem się do spółdzielni po informację o ilości mieszkań w poszczególnych blokach podobnie jak w przypadku parkingów naniosłem je na mapę. Następnie podzieliłem obszar naszego osiedla na mniejsze części i poddałem analizie zebrane dane zestawiając ilość mieszkań z ilością miejsc parkingowych. Jak się okazało na moim osiedlu przypada od 0,6 - 0,8 mieszkania na jedno miejsce parkingowe. W tym momencie doszło do mnie że posiadając chociażby takie dane można oszacować zapotrzebowanie na poszczególnych obszarach oraz dobrać odpowiednie rozwiązanie zaspokajające potrzeby mieszkańców. Ad. 6 Budżet obywatelski

OPIS DZIAŁAŃ:

Projekt polega na stworzeniu mapy zawierającej informacje o przestrzeni parkingowej wraz z szacunkową ilością mieszkańców w danych strefach miasta. Pomysł polega na stworzeniu 3 warstw danych geoprzestrzennych (podkładów mapowych) zawierających: listę poligonów z informacją o pojemności w miejsca parkingowe ilość mieszkań w poszczególnych budynkach (aby określić szacunkową ilość mieszkańców co za tym idzie szacunkową ilość samochodów) punkty z ilością miejsc postojowych (miejsca, które nie są miejscami parkingowymi ale można zaparkować) np. miejsce przy ulicy Posiadając takie dane mamy możliwość określić zapotrzebowanie na miejsca parkingowe i w dłuższej perspektywie możemy myśleć nad rozwiązaniem problemu parkingowego. CELE Rozwiązanie problemu parkingowego Uzyskanie analiza zapotrzebowania parkingowego Uzyskanie możliwości zaplanowania dalszych prac nad problemem Zaangażowanie obywateli w rozwiązywanie problemu

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY: Wojciech Wolanin