IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kaznowskiego na osiedlu Ślichowice II

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI18

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Nr obrębu 10108, nr działki 409, ul. Kaznowskiego od skrzyżowania z ul. Jurajską do skrzyżowania z ul. Karbońską i dalej na zachód do granicy bloku Jurajska 1B

KOSZT ZADANIA :
146000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Projekt zakłada utworzenie 29 miejsc parkingowych (18 miejsc od ul. Jurajskiej do ul. Karbońskiej oraz 11 miejsc wzdłuż bloku Jurajska 1 B na zachód od skrzyżowania ulic Kaznowskiego z Karbońską) na zaniedbanym obecnie zielonym terenie wzdłuż ulicy Kaznowskiego. Projekt budowy miejsc parkingowych na osiedlu Ślichowice II to inwestycja szczególnie ważna dla mieszkańców tego dynamicznie rozwijającego się osiedla, którzy od lat borykają się z niedoborem miejsc parkingowych. Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych ułatwiłoby mieszkańcom łatwiejsze znalezienie miejsca parkingowego po powrocie z pracy, a także byłoby przydatne klientom lokali usługowych, którzy często krążą wokół osiedla w poszukiwaniu wolnego miejsca. Realizacja zadania zwiększy ilość miejsc parkingowych, a tym samym komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz licznych klientów okolicznych lokali usługowych.