IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa boiska do piłki nożnej przy SP 25 ul. Jurajska 7 na os. Ślichowice II

IDENTYFIKATOR ZADANIA : DI39

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Nr obrębu 10108, nr działki 256, ul. Jurajska 7 obecne boisko trawiaste przy SP 25

KOSZT ZADANIA :
1900000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Projekt zakłada budowę boiska do piłki nożnej typu Orlik o wymiarach 56x28 m na terenie obecnego zaniedbanego boiska przy SP 25 – ul. Jurajska 7. Boisko wykorzystywane byłoby przez licznych uczniów SP 25 im. Kornela Makuszyńskiego oraz mieszkańców osiedla Ślichowice, a także grup dziecięcych i młodzieżowych szkółek piłkarskich typu Footballmania czy DAP Kielce. Dostęp do boiska byłby możliwy w ciągu dnia przez cały rok kalendarzowy. Obecnie na terenie jednego z największych kieleckich osiedli mieszkaniowych brak jest funkcjonalnego i nowoczesnego boiska do piłki nożnej. Utworzenie nowego boiska zwiększy popularność sportu – piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, a także zwiększy bezpieczeństwo użytkowania tego typu obiektu. Obecne boisko grozi użytkownikom ogólnymi kontuzjami ze względu na niespójność murawy i ogólne zaniedbanie. Realizacja projektu z pewnością uatrakcyjni infrastrukturę sportowo-rekreacyjną mieszkańcom osiedla co przyczyni się do większego spędzania czasu na świeżym powietrzu.