IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa nowoczesnego placu zabaw przystosowanego dla dzieci niepełnosprawnych z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI08

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Kielce, os. Na Stoku, obręb 0007, dz. ewid. nr 854/1, 854/6 ,854/11, 854/15

KOSZT ZADANIA :
150000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Osiedle „Na Stoku” powstawało w połowie lat 80-tych ubiegłego wieku. Do dnia dzisiejszego na terenie naszego osiedla nie ma placu zabaw z prawdziwego zdarzenia, a te istniejące odbiegają znacząco standardem i wyposażeniem od tych placów, które można spotkać w innych regionach miasta. Ponadto planowany plac zabaw zostałby wyposażony w urządzenia zabawowe przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Proponowana lokalizacja jest idealnym miejscem do budowy takiego obiektu, gdyż w tej części osiedla brak jest placu zabaw. Chcemy stworzyć aktywną strefę rekreacji dla wszystkich mieszkańców i pozostałych użytkowników, w tym również dla dzieci niepełnosprawnych. W sąsiedztwie projektowanego placu zabaw powstał plac treningowy do gry w piłkę nożną (zadanie finansowane również ze środków Budżetu Obywatelskiego). Istnieje tutaj siłownia na świeżym powietrzu, która z powodzeniem spełnia swoją rolę także dla starszej części naszego społeczeństwa. Dopełnieniem tej strefy aktywności byłby właśnie nowoczesny plac zabaw, który zapewniłby dzieciom bezpieczną i ciekawą rozrywkę, byłby niewątpliwie miejscem spotkań całych rodzin, pozwalając przy tym poznać rówieśników, a rodzicom nawiązać nowe znajomości w lokalnej społeczności. Teren ten otoczony jest przez zabudowę budynkami wielorodzinnymi. Każdy członek rodziny mógłby wykorzystać swój czas: najmłodsi bawiąc się na bezpiecznym i kolorowym placu, starsze dzieci grając w piłkę, a rodzice czy dziadkowie korzystając z urządzeń siłowni plenerowej. Proponujemy rozmieszczenie urządzeń takich jak:
1. Piaskownica.
2. Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, wieżą.
3. Domek Rido.
4. Trampolina Orta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
5. Huśtawka wahadłowa podwójna.
6. Huśtawka Saturn dla dzieci niepełnosprawnych.
Dzieciom marzy się ogrodzony placu zabaw, z bezpieczną i kolorową nawierzchnią poliuretanową amortyzującą upadki i chroniąca przed urazami. Dopełnieniem byłyby postawione kosze/sortowniki na śmieci, pozwalające uczyć najmłodszych segregacji odpadów oraz ławki z oparciem umożliwiające odpoczynek.


ZAŁĄCZNIK : oferta+mapa.pdf