IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Remont chodnika w pobliżu budynku nr 55AB obok kościoła pw. Św. Ducha

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI30

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Kielce, os. Na Stoku, obręb 0007, dz. ewid. nr 894/186

KOSZT ZADANIA :
40000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Projekt zakłada kompleksową przebudowę fragmentu chodnika na terenie będącym pod zarządem miasta Kielce. Obecny stan chodnika jest tragiczny, nawierzchnia wykonana z betonowych płyt chodnikowych pamięta jeszcze czasy, kiedy osiedle powstawało. Wymiana nawierzchni na kostkę brukową z pewnością poprawi bezpieczeństwo użytkowników, poprawi także wizerunek tej części osiedla. Jednocześnie należy zaznaczyć, że chodnik znajduje się na szlaku łączącym osiedle Świętokrzyskie, osiedle Na Stoku, ulicę Orląt Lwowskich i prowadzi aż do centrum handlowego KAUFLAND.


ZAŁĄCZNIK : mapa.pdf